Wednesday, July 29, 2020

ĐI SAU TỘI ÁC LÀ TRỪNG PHẠT .
Cuộc đời của Đặng thị Hoàng Yến và Đinh La Thăng qua lăng kính tâm linh .
- Hữu tướng vô tâm , tướng tòng tâm diệt; hữu tâm vô tướng , tướng tầm tâm sinh (Có tướng tốt tốt mà ko có tâm tốt , tướng sẽ theo tâm mà mất; có tâm tốt mà ko có tướng tốt , tướng sẽ theo tâm mà sinh ra) .
- Vì luật pháp trong nước ko nghiêm minh và các giá trị phổ quát của loài người bị coi thường nên các đại gia hay đảng viên cao cấp VN dễ dàng rơi vào tội lỗi , vào cảnh tù tội hay thân bại danh liệt mà điển hình là cha con Trần bắc Hà , Dương chí Dũng , Bùi Tấn Dũng PMU , Đặng thị Hoàng Yến , Phạm nhật Vũ , Phạm quý Ngọ , Đinh la Thăng , v.v... danh sách ngày càng dài ra .
1/ Hoàng Yến sinh năm 1959 , 60 tuổi , quê Hải Phòng , cựu đảng viên , hiện sống ở Mỹ . Từng làm CEO của cty TÂN TẠO ở Long An .


ĐẶNG = 4 1 5 3 = 13 = 4
THỊ = 4 5 1 = 10 = 1
HOÀNG = 5 7 1 5 3 = 21 = 3
YẾN = 1 5 5 = 11 = giữ nguyên
Cộng lại : 4 1 3 11 = 19 = CỰC KỲ MAY MẮN .
Ý nghĩa của số 19
Vua của thiên đình (The prince of heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable) . Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời ,và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời . Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10 , mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10 . Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân . Dĩ nhiên , nếu tên của bạn bằng 19 , số này phải được xem xét cùng với ngày sanh , có thể là một số không may mắn . Không có gì là hoàn hảo trên đời này , nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa , số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại , mà bạn sẽ gặp trên đường đời .
Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257
2/ Đinh la Thăng
ĐINH = 4 1 5 5 = 15 = 6
LA = 3 1 = 4
THĂNG = 4 5 1 5 3 = 18 = 9
Cộng lại : 6 4 9 = 19 = CỰC KỲ MAY MẮN .
Ý nghĩa như ở phần 1 .

No comments:

Post a Comment