Wednesday, July 29, 2020

Việc phải làm trước khi cho ai máy tính .
1/ Gắn 1 USB flash drive , trong trường hợp này là Lexar, xem hình , sức chứa 32 GB ; để sau đó sẽ chuyển các tệp tin (file) trong Documents , Pictures và Downloads của máy tính sang flash drive này .
Kế đó , tạo một folder (cũng giống tệp tin nhưng lớn hơn) trên flash drive này và đặt tên dựa-theo-máy-tính-bạn-định-cho , ví dụ như như Acer Aspire (do Đài Loan sản xuất) . Trong folder này , tạo ba folder mang tên : Documents , Pictures và Downloads .
2/ Sau đó gỏ chữ File Explorer ở phần Search của máy tính , chọn Documents . Sau đó nhấp Home , Select All , nhấp phải (right click) vào phần mới được đổi màu (highlight) , chọn Cut .
Tới đây vào flash drive Lexar và tìm folder có tên Acer Aspire , chọn Documents , nhấp phải và chọn Paste . Thế là toàn bộ Documents (từ máy tính) sẽ sang flash drive .
3/ Sau đó vào Pictures và Downloads của máy tính và cũng làm như mô tả ở bước 2.
4/ Tới đây , bạn sẽ chuyển các bookmark (dấu trang) từ trình duyệt Firefox hay Chrome sang flash drive . Trước nhứt vào Lexar > Acer Aspire > Documents , tạo 2 folder mới có tên lần lượt là Bookmarks from Firefox và Bookmarks from Chrome .
a/ Đối với Firefox : nhấp nút Bookmarks (góc phải trên) , chọn Show All Bookmarks to HTML...
Khi cửa sổ Export Boolmark File mở ra , chọn nơi để lưu tệp tin này , có tên bookmarks.html/ . Thông thường chọn ở Desktop của máy tính nhưng vì sẽ cho máy nên bạn chuyển sang flash drive Lexar luôn . Bạn vào Lexar > Acer Aspire > Bookmarks from Firefox , chọn Save . Thế là Bookmarks của Firefox đã chuyển đi .
b/ Đối với Chrome : nhấp ba dấu chấm đứng (Options) ở góc phải của trình duyệt , chọn Bookmarks > Bookmarks Manager> Organize > Export bookmarks to HTML file ... . Tới đây , bạn lại vào Lexar > Acer Aspire > Documents > Bookmarks from Chrome và chọn Save . Thế là Bookmarks của Chrome đã chuyển đi .
5/ Tới đây bạn có thể an tâm Reset (đặt lại) máy tính Acer Aspire trước khi cho bằng cách nhập Reset và làm theo chỉ dẫn kèm theo .
Hình : Lexar USB-32 gigabyte

No comments:

Post a Comment