Tuesday, July 14, 2020

Dựa theo Numerology , tôi phân tích tên của tiệm nail Tippy Toes .
1/ T I P P Y
Thay thế t = 4 , i = 1 , p = 8 , y = 1 .
Tippy = 4 + 1 + 8 + 8 + 1 = 22 , số này ko thể thu nhỏ .
2/ TOES
Thay thế t = 4 , 0 = 7 , e = 5 , s = 3 , Toes = 4 + 7 + 5 + 3 = 19 = 1 + 9 = 1
Tổng cộng : 22 + 1 = 3 .
Tiệm của chị được số 23 chiếu mạng . Số này may mắn .
Số 23 – Ngôi Sao Huy Hoàng của Sư Tử
( The Royal Star of the Lion )
Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước ( karmic reward number) (1) . Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong nhửng nỗ lực ( endeavors ) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ cấp trên ( help from superiors) và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those in high places) . Đây là một số rất may mắn , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo Lý thuyết Số ( full numerological analysis ) , điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong những giai đoạn khó khăn , những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .
( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .)
Chú thích : (1) tỉnh từ Karmic xuất phát từ danh từ Karma , tiếng Phạn ( Sanskrit) có nghĩa là hành động /số mệnh / nghiệp . Ấn độ giáo và Phật giáo tin rằng nghiệp là những hành động/việc làm của con người trong những kiếp trước , và (nghiệp này) sẽ quyết định số mạng của con người đó trong nhửng kiếp sống sau này .
3/ Số nhà 1331 = 1 + 3 + 3 + 1 = 8 , số xấu .
NHẬN XÉT : tuy số nhà rất xấu nhưng rất may cho chị vì tên tiệm rất tốt nên (tên tiệm) đã hóa giải cái xấu của số nhà .
San Jose ngày July 14 2016

No comments:

Post a Comment