Monday, April 13, 2020

Sân bay Phước Long (hay Song Be West Base).
Sân bay này được lập tháng 4/75 như là căn cứ B-34 của BCH 5 lực lượng đặc biệt Mỹ và ở khoảng 2 km tây nam quận lỵ Phước Bình tỉnh Phước Long . Trận Sông Bé xảy ra quanh căn cứ này vào tháng 5/1965 .
Ngày 10/4/1966 LĐ 173 nhảy dù Mỹ chuyển đến đây để mở hành quân Denver và ở đây tới cuối tháng 4 .
LĐ 199 bộ binh nhẹ (khinh chiến) Mỹ đặt căn cứ ở đây từ 12/1966 đến 2/1967 .
LĐ 1 SĐ 1 Bộ binh Mỹ gồm các TĐ 1/2 , 1/26 và 1/28 đóng tại đây từ tháng 5-6/1969 .
LĐ 1 thuộc SĐ 101 dù đóng tại đây từ 1/1968 .
Tháng 4/1970 LĐ 2 SĐ 1 không kỵ gồm ba TĐ : 5/7 , 1/12 và 2/12 đến căn cứ và ở tới 3/1971 .
Một số đv Mỹ khác từng ở đây gồm các TĐ : 2/19 Pháo binh , 2/40 PB và 1/77 PB .
TAI NẠN :
Ngày 18/12/74 1 C-130A của không quân VNCH bị trúng pháo địch và bị hủy diệt .
Ngày 25/12/74 một chiếc khác bị bắn rơi khi đáp xuống .
Căn cứ này hiện bỏ hoang và dùng làm nơi ở nhưng sân bay vẫn còn thấy qua vệ tinh .
Dịch từ nguồn : Song Be Base Camp ở www. revolvy. com
                               

No comments:

Post a Comment