Wednesday, April 1, 2020

Phi trường Phan Rang
Với hai phi đạo dài 10.000 bộ bằng bê-tông .No comments:

Post a Comment