Monday, March 16, 2020

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP HOA KỲ .
"Chúng ta nhìn nhận những sự thật này là hiễn nhiên ; rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng ; rằng họ thừa hưởng từ thượng đế với những quyền cố hửu và không thể tách được ; rằng trong số những quyền này là sự sống , tự do , theo đuổi hạnh phúc ; rằng để bảo đảm những quyền này , các chánh phủ được lập ra từ họ , có được quyền lực chính đáng từ sự đồng ý của người dân . . '
(Khởi thủy , ông Thomas Jefferson đã bắt đầu đoạn thứ hai của Tuyên ngôn Độc lập với câu : "We hold these truths to be sacred and undeniable" (chúng ta công nhận những sự thật này là thiêng liêng và ko thể chối cải) , nhưng sau đó , theo yêu cầu của Benjamin Franklin , đã thay thế bằng "self-evident" (hiển nhiên) . Jefferson đã có những thay đổi khác , cuối cùng đã trình dự thảo lên QH Mỹ , sau đó được thay đổi chút đỉnh - bởi QH ) .
Tạm dịch từ :
"We hold these truths to be self-evident ; that all men are created equal ; that they are endowed by their creator with inherent and inalienable rights ; that among these are life , liberty , and the pursuit of happiness ; that to secure these rights , governments are instituted among men , deriving their just powers from the consent of the governed . . . " (còn tiếp) .
Nguồn : NGS Feb 1976 . (Nhân kỷ niệm 200 năm Tuyên ngôn Độc lập)

No comments:

Post a Comment