Saturday, March 14, 2020

Xem lại phong độ của một vị tướng VNCH xưa xông pha trận mạc với lính, sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với phóng viên Ngoại quốc bằng ngôn ngữ của họ.
Vị tướng VNCH trong clip là tướng Lê Minh Đảo. Chức vụ sau cùng là Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh, là đơn vị đánh trận cuối cùng dữ dội nhất với Việt cộng trước khi Dương văn Minh kêu gọi buông súng hàng.
Ông cải tạo tù 17 năm và hiện nay định cư Hoa Kỳ.

https://www.facebook.com/100011789202211/videos/435654540170849/

No comments:

Post a Comment