Thursday, October 10, 2019

Phận làm con cháu , nếu ta là người tốt thì ông bà , cha mẹ còn sống hay đã chết , sẽ vui lòng . Còn nếu ta là ng xấu thì , CHÍNH TA chứ ko ai khác sẽ là TỦI NHỤC cho ông bà , cha mẹ : vì ta đã "bôi tro , trát chấu" vào mặt ông bà , cha mẹ và họ sẽ rất đau khổ về việc làm của ta .
Tôi hay nói với bạn bè : " ba tôi dạy , 'ở đời , giúp ai đc thì cứ giúp , đừng mong họ trả ơn , nhưng sẽ có ng khác giúp mình' . Tôi luôn cố gắng làm theo lời dạy này và tôi rất hảnh diện về điều đó " .
Ảnh : Cha tôi và tôi , ko rỏ năm chụp (do cô H. mới mang sang) .

No comments:

Post a Comment