Sunday, October 13, 2019

Ba câu hỏi - được kể lại bởi văn hào Nga Tolstoi.
"1/ Chỉ có một thời gian quan trọng là giờ phút hiện tại . Quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. 2/ Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta , đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. 3/ Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc , bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống".
NHẬN XÉT :
Trong ba phần, phần 1 dễ nhứt.
Riêng phần 2 và 3, ko phải ai cũng thực hiện được: ví dụ một phụ nữ phải sống chung với ng chồng mà mình ko thương yêu thì làm sao người này có thể "làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc , bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống".
Như tôi là dễ thực hiện cả ba phần vì tôi sống độc thân, và tôi lại có thể giúp đở rất nhiều người bằng vật chất, kiến thức. v.v... dù tôi biết tôi ít cơ hội được họ giúp lại.
Đọc đầy đủ ở :
TRANTHANHHIEN.COM
BA CÂU HỎI KHÓ - ĐƯỢC KỂ BỞI LEO TOLSTOY Nguon : http://vnthuquan.net/mobil/truyen.aspx… Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, ...

No comments:

Post a Comment