Tuesday, September 3, 2019

Hạnh phúc của chúng ta được tạo ra, ko phải bởi môi trường sống của chúng ta thuận lợi (hay thích hợp) nhưng bởi nhận thức và suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống và về những gì xảy ra với chúng ta. Chúng ta ko bực mình hay vui vẻ bởi những việc xảy ra, nhưng bởi phản ứng của chúng ta đối với những việc này. -- Minh triết của dân Mỹ bản địa.

Our happiness is produced, not by our external life conditions, but by our perceptions and thoughts about our life and what happens to us. We are not upset or made happy by events, but by our reactions to events.

No comments:

Post a Comment