Sunday, August 25, 2019

Lùa Dân Đi Vùng Kinh Tế Mới tại Củ Chi ngày 16/04/1976


https://www.facebook.com/Duy1975/videos/2225043731052552/

Xem thêm:https://youtu.be/XTfaPAudpo8

No comments:

Post a Comment