Thursday, July 11, 2019

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435027783177690&set=a.197514143595753&type=3&eid=ARCkwLDubhmOe5Y9i25D9e5rzTfQh6VJ0f7rJHE6lf9UyvRRZ536582oMhB6c3sPlyTN6SQNO0gC0A16

Đọc thêm :

NƯỚC NHẬT CỐ GẮNG ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TỰ DO .
(Dịch từ bài "Japan Tries Freedom's Road" trên NAT GEO May 1950) .

"Chúng tôi đã tham gia một cuộc thập tự chinh lớn ở đây .

. . .Tôi hy vọng rằng 1.000 năm kể từ nay , lịch sử của giai đoạn này sẽ chứa ít nhứt một lời chú ở cuối trang (footnote) rằng trong kỷ nguyên (era) này , sự cao thượng (nobility) của quan điểm Mỹ về cuộc sống đã mang lại cho Viễn đông hai cột trụ lớn của văn minh - dân chủ và Thiên Chúa Giáo" . -- Tướng MacArthur . 
Dù cho TQ đang trong tay CS , ông tin rằng với thời gian ý tưởng của chúng ta sẽ được chấp nhận khắp phương Đông và sẽ thay đổi lối sống của gần phân nửa loài người .
Vị tướng mồi lửa cho tẩu thuốc , nhưng vì chăm chú nói chuyện , ông đã quên hút . Ở tuổi 70 , ông có vẻ trẻ đi 10 t . "Ở đây có 1 câu nói , " ông nhắc chúng tôi , Nước Nhật đi đâu , phương Đông đi đó.' "
Đi khắp nước Nhật ngày nay , ngay cả một ng ko có ý thức lịch sử nhạy bén như tướng MacArthur cũng nhận ra rằng đây là một cố gắng độc đáo (unique endeavour) khi định biến 82.000.000 ng thuộc giai cấp nông nô (heir of serfdom) thành những công dân tự tin (self-reliant) và tự do .
"Phải cần bao nhiêu lâu ?" tôi đã hỏi nhiều ng Nhật và phương Tây . 
Câu hỏi đi từ MƯỜI NĂM đến ba THẾ HỆ . Hầu như mọi ng cảm thấy sẽ làm được nếu có đủ thời gian" . 
====
Nhận xét : Qua bài viết , ta thấy MacArthur có tính tiên tri . Năm 1964 , chỉ 14 năm kể từ bài viết này , Nhật đã tổ chức TVH Tokyo và khánh thành đường cao tốc ĐẦU TIÊN của thế giới . Năm kế , Nhật tổ chức hội chợ quốc tế tại Osaka ; còn tiếp .

No comments:

Post a Comment