Monday, July 22, 2019

Bus 26 - lịch trình - thời biểu .
BUS 26 CHẠY TỪ ĐÔNG SANG TÂY VÀ NGƯỢC LẠI 

I/TỪ NHÀ RA ĐI ,DIRECTION , TA GIỮ NGUYÊN EASTBOUND , Ở DAY OF TRAVEL , TA CHỌN WEEKDAY , Ở DEPARTING FROM , CHỌN CURTNER & ALMADEN VÀ Ở ARRIVING AT , CHỌN TULLY & MCLAUGHLIN . SAU ĐÓ NHẤP SUBMIT , MỘT TRANG MỚI HIỆN RA , HÌNH DƯỚI , CHO THẤY NHỮNG GIỜ XE BUS 26 SẼ TỚI HAI TRẠM NÀY  .
NẾU NGÀY TA DI CHUYỂN LÀ NGÀY THỨ BẢY , Ở DAY OF TRAVEL TA CHỌN SATURDAY , PHẦN CÒN LẠI GIỮ NGUYÊN VÀ NHẤP SUBMIT , XEM HÌNH DƯỚI 
MỘT TRANG MỚI HIỆN RA , HÌNH DƯỚI , VỚI GIỜ GIẤC XE BUS 26 SẼ ĐẾN HAI TRẠM NÀY  .
NẾU NGÀY TA DI CHUYỂN LÀ CHÚA NHỰT , Ở DAY OF TRAVEL , TA CHỌN SUNDAY VÀ NHẤP SUBMIT , XEM HÌNH DƯỚI .

VÀ MỘT TRANG MỚI HIỆN RA , HÌNH DƯỚI , VỚI GIỜ GIẤC XE BUS 26 SẼ TỚI HAI TRẠM TRÊN 

II/ TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ , Ở DIRECTION TA CHỌN WESTBOUND , Ở DEPARTING FROM  TA CHỌN TULLY & MACLAUGHLIN , Ở ARRIVING TA CHỌN CURTNER & ALMADEN ; Ở DAY OF TRAVEL , TA CÓ THỂ CHỌN WEEKDAY HAY SATURDAY HAY SUNDAY VÀ NHẤP SUBMIT , XEM HÌNH .
MỘT TRANG SẼ HIỆN RA , HÌNH DƯỚI , CHO BIẾT GIỜ GIẤC MÀ XE BUS 26 SẼ ĐẾN HAI TRẠM NÀY .

No comments:

Post a Comment