Monday, June 3, 2019

CHỪNG NÀO VN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC NÀY ĐỂ ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC ?
1/ Hiến pháp Nhựt , trong phần mở đầu , chứa một tuyên bố vững chắc của nguyên tắc "quyền lực cao nhứt THUỘC VỀ DÂN" . Nguyên tắc này được công bố nhân danh "nhân dân Nhựt" và tuyên bố rằng "quyền cao nhứt thuộc về dân" và chánh quyền là sự GIAO PHÓ thiêng liêng bởi dân , thẩm quyền của chánh quyền BẮT NGUỒN từ dân , quyền lực của chánh quyền được thực thi bởi các ĐẠI DIỆN của dân , và lợi ích của chánh quyền được THỤ HƯỞNG bởi dân .
2/ Có lần , một ng cháu khi du lịch Nhật đã bỏ quên iPhone 6 Plus tại pt quốc tế Nakita , Tokyo . Về tới VN mới biết , liền gọi qua Nhật thì họ cho biết đã nhặt được phone và sẽ gửi về cty nơi cháu này làm việc ; có lẽ vài ngày nữa , phone sẽ trở về chủ cũ . Phone mua giá 907 đô . 
Tôi ko tin ở mắt khi đọc hàng chữ này dù người kể là bà con của tôi 
Tôi nghĩ ở Mỹ , iPhone 6 Plus mà bỏ quên ở phi trường cũng ko như vậy đâu ! (sic)

No comments:

Post a Comment