Monday, May 13, 2019

KIẾN THỨC LÀ SỨC MẠNH .
Thời gian gần đây tôi hay dùng FB để gửi như nội dung có tính RIÊNG TƯ tới bà con , bạn bè . (Nghĩa là chỉ có tôi và các ng nhận đọc đc , và tuy tôi dùng giao diện tiếng Anh , nhưng tiếng Việt cũng ko khác mấy) . 
1/ Trước nhứt : ở ô trước chữ Post , tôi chọn Only Me ; xem hình 1 .
2/ Kế đó : nhấp vào hình người có dấu cộng ; xem hình 2 .
3/ Sau đó : tôi chỉ cần gỏ chữ "benny" là có Benny Pham ; xem hình 3 .
4/ Cuối cùng , nhấp chữ Post .
Chúc các bà con , bạn bè thành công .
Nói thêm : Một ng quen cho biết , chỉ quen dùng Facebook Messenger ; tôi nói , có các trở ngại sau : - khó dùng FB Messenger để gửi đi 1 văn bản gồm nhiều trang , - FB Messenger dựa vào ĐTTM , trong khi FB ko cần điện thoại . Về riêng tư thì hai thứ như nhau : chỉ có ng viết và ng nhận đọc đc .

No comments:

Post a Comment