Thursday, April 18, 2019

TRÊN ĐỜI NẦY THỨ GÌ KHÓ THẤY NHỨT ?
Hai "dân ngu khu đen" (nghĩa là ko phải đảng viên) nói chuyện :
- Tôi đố anh , thứ gì khó thấy nhứt trên đời ?
- Thì ma quỷ chứ ai , có ai thấy hay chụp hình được ma quỷ ko ?
- Theo tôi thì người cũng khó thấy như ma quỉ .
- Xin cho ví dụ .
- Thì vụ cụ Tổng Tịch nhập và xuất viện liên tục từ 14/4/2019 tới giờ mà có ai thấy và chụp hình được ổng nào .
- Bái phục ! Bái phục !

No comments:

Post a Comment