Monday, April 29, 2019

TÔI NGU HƠN CHÁU ÔNG RẤT NHIỀU .
Mới đây hồn ma Kim Nhật Thành nói với hồn ma HCM : "thằng cháu nội tôi khôn hết cở thợ mộc . Mới đây nó đã hòa giải hòa hợp với với Nam Hàn để nhằm thống nhứt đất nước mà chẳng cần thí quân hàng triệu người như tôi đã làm năm 1950-53 hay ông đã làm từ 1954-75 . Cũng nhằm thôn tính VNCH , ông đã làm tay sai cho TC và LX , đã nhận biết bao sự giúp đở của hai đàn anh này , để rồi ngày nay bọn đàn em của ông phải bắt dân còng lưng trả nợ".
- HCM : Ngồi nghĩ lại , tôi thấy ông và tôi đều ngu , nhưng tôi ngu hơn ông rất nhiều vì ông , con trai và cháu nội ông ko chịu ơn trời biển của TQ như tôi và đàn em của tôi , để rồi đàn em của tôi nay phải nhượng bộ TQ đủ thứ , từ đất liền ra đến biển đảo , v.v...
-

No comments:

Post a Comment