Saturday, April 27, 2019

Hay ko bằng hên : Tại sao Nam Hàn ko bị nhuộm đỏ như VNCH ?
Vì ngay từ năm 1950 , Mỹ đã QUYẾT TÂM * bảo vệ Nam Hàn khi cấp tốc tham chiến chỉ sau vài ngày khi quân Bắc Hàn xâm lăng miền nam (25/6/1950) .
Hơn nữa , Hàn Quốc là một bán đảo , ba phía là biển , ko có láng giềng để Bắc Hàn chuyển quân và vũ khí liên tục vào miền nam . 
Nếu nước VN là một bán đảo như Hàn quốc và có quyết tâm của Mỹ thì MỘT TRĂM ÔNG HCM cũng không thể "giải phóng " miền Nam . 
* Vào lúc đó , chính sách ngoại giao của Mỹ đã xem vùng Bắc Á (Nhật và Nam Hàn) thuộc KHU VỰC CÓ LỢI ÍCH SỐNG CÒN (vital interest area) của nước Mỹ . Được xếp vào khu vực này là Tây Âu , Trung Đông (trong đó có Israel , Kuwait , Á rập Sê Út , để bảo vệ đường vận chuyển dầu về nước Mỹ) , và Trung Mỹ (sân sau của nước Mỹ) .
Trong các năm trước khi miền Nam sụp đổ , Kissinger đã đi LX thường xuyên để mặc cả về nhiều thứ như hạn chế vũ khí chiến lược (SALT) , v.v... Theo thuyết âm mưu , LX đã nhả Ai Cập cho Mỹ với điều kiện Mỹ sẽ giao VN cho CS .
Theo TS Nguyễn tiến Hưng , tiền viện trợ QS và KT , dành cho VNCH , đã chuyển hết cho Israel . Đã vậy , các nước Á Rập đã cấm vận dầu hỏa (oil embargo) là một đòn đánh mạnh vào kinh tế của VNCH vì xăng dầu chiếm phần lớn trong viện trợ Mỹ .

No comments:

Post a Comment