Friday, March 22, 2019

Mặt trận cao nguyên 1972

TỔN THẤT VỀ MÁY BAY : màu xanh dương , trực thăng chở quân ; màu vàng , trực thăng quan sát OH-6 ; màu cam , trực thăng Cobra ; màu xanh lá cây , trực thăng CH-47 .
BẢN ĐỒ CỦA VC 
Nguồn : https://www.thebattleofkontum.com/combatpower/chap5.html

No comments:

Post a Comment