This Adorable Cat Was Frozen by the Polar Vortex. But Vets Defrosted Her and Now She's Fine.
Luckily, Fluffy's owners brought her to the animal clinic before she froze to death.
Credit: Animal Clinic of Kalispell/Rất may mắn , chủ của mèo Fluffy đã mang nó tới bv trước khi nó đông cứng tới chết 
Không phải các anh hùng đều mặc áo choàng. Một số mặc áo lông thú dính đầy nước đá 
Fluffy , một con mèo dễ thương và sống dai vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc bởi xoáy cực au khi chủ nó tìm thấy nó bị bao phủ bởi những cục nước đá và tuyết .
Chủ nó vội vàng đưa ngay nó đến bv thú y Kalispell tại Montana trong lúc nó giống như một cục nước đá hơn là một con mèo nơi mà các bs thú y đã xã đông nó cách đây hơn một tuần
Mummy Madness! Lots of Mummies Found at Famous Egypt Site
Archaeologists discovered tens of mummies, of adults and children, in a maze of tombs in Egypt.00:18
02:04

Fluffy đã ko chết cứng , giám đốc của bv thú y Kalispell nói với báo Washington Post . Nhưng nhiệt độ của nó ở dưới 90 độ Farenheit (32 độ Celsius) - mức thấp nhứt của nhiệt kế bv . Mèo thường có nhiệt độ ấm hơn thân nhiệt trung bình 98,6 độ F của con người , theo PetMD .
"Chúng tôi lập tức bắt đầu sưởi ấm nó,"bs Dutter nói với nhà báo . "Nước ấm , khăn nóng . . . trong một giờ nó bắt đầu càu nhàu (grumble) với chúng tôi . 
Fluffy thông thường một con mèo lúc trong nhà lúc bên ngoài , nhưng có lẽ nó bất động ngoài trường sau khi bị thương tích - mà bs đã phát hiện sau khi họ sưởi ấm .
Không như nhái (frog) , có thể đông cứng trong mùa đông , và sống lại vào mùa xuân , ko có gì bất thường về sinh học của mèo cho nó phép sống sót nếu bị chôn trong tuyết . Hơn nữa , chủ của nó đã cứu nó trước khi nó đông cứng . (Con người có thể làm sống lại (reanimated) sau khi trải qua nhiều ngày hay giờ trong nhiệt độ dưới 0 đô , miễn là tế bào của họ ko hoàn toàn đông cứng và vở ra (burst) , báo Live Science viết.)
"Fluffy thường sống bên ngoài,"bv thú y viết trên Facebook."Nhưng thật ra là do chủ nó nhanh chongd và đưa ngay đến chúng tôi để cứu nó . "
Not all heroes wear capes. Some wear ice-encrusted fur/
Fluffy, an adorably resilient cat recently survived a brush/ with the polar vortex after her owners found her covered in chunks of ice and snow/s
The owners (who were not identified) rushed Fluffy, /  who looked more ice-ball mop than feline, to the Animal Clinic of Kalispell in Montana,/   where veterinarians essentially defrosted the cat more than a week ago, according to news reports.
Fluffy wasn't frozen solid, /Fluppy ko chết cứng , Andrea Dutter , giám đốc của bv thú y KalispellAndrea Dutter, executive director of the Animal Clinic of Kalispell, told the Washington Post. But her temperature was well below 90 degrees Fahrenheit (32 degrees Celsius) — the lower limit on the hospital's thermometers. Cats normally run temperatures a few degrees warmer than humans' average body temperature of 98.6 F, according to PetMD. [Gallery: Freeze-Dried Pets]
"We immediately began to warm her up," Dutter told the Post. "Warm water, heating pads, hot towels . . . within an hour she started grumbling at us."
Fluffy is normally an indoor-outdoor cat who knows her way back home, but was likely immobilized outside after an injury — which doctors discovered after they warmed her up, according to the Post.

Fluffy, looking extremely fluffy and very warm, after her frigid ordeal was over.
Fluffy, looking extremely fluffy and very warm, after her frigid ordeal was over.
Credit: Animal Clinic of Kalispell
Unlike frogs, which can freeze solid over the winter, only to croak back to life when spring returns, there's nothing unusual about cat biology that would allow them to survive being buried in snow. Rather, Fluffy's owners caught the situation before Fluffy froze solid. (Humans can also be reanimated after spending days or hours in sub-freezing temperatures, as long as their cells don't completely freeze and burst, Live Science previously reported.)
"Fluffy was used to living outside," the clinic told Live Science in a Facebook message. "But really it's mostly that the owners found her quickly and rushed her in for us to start caring for her."

Originally published on Live Science.