Thursday, January 31, 2019


 Ảnh trên và dưới : chụp hình ba , má tại nhà Nguyễn thị Minh Khai ngày 28/10/94 nhân lễ cháu Phượng dâng trà ông nội xin lấy chồng


Ảnh trên và dưới , chụp ngày tôi lên máy bay đi mỹ tại TSN 
                                                  
Chụp nhân dịp Tết , ko rõ năm .

No comments:

Post a Comment