Thursday, November 1, 2018

Ở VN sách luật nhiều như lá trong rừng nhưng khi áp dụng thì theo luật rừng .-- Bà Ngô Bá Thành , một LS thân cộng , cầm đầu lực lượng thứ ba tại VNCH trước 75 .
Viết sau phản ứng của cả nước khi TP Cần Thơ phạt một ng dân 90 triệu VNĐ khi y đem 100 USD đổi lấy 2,3 triệu VNĐ tại một tiệm vàng . Tiệm bị phạt 180 triệu VNĐ , bị tịch thu số đô này, 20 viên kim cương và một số đá quý khác .

No comments:

Post a Comment