Saturday, November 3, 2018

Nước Mỹ đã diển biến như Bánh xe Định mạng .

I/ Do tên tắt của nước nước Mỹ là USA , dựa vào Lý thuyết Số , tôi phân tách tên này .
U S A = 6 3 1 = 10  , cũng bằng 1 vì 10 = 1 + 0 = 1 .
Sau đây ý nghĩa của số 10 , theo sách Linda Goodman's Star Signs .
Ý nghĩa của số 10 : Bánh Xe Định Mạng (The Wheel of Fortune)
"Số 10 được tượng trưng bởi Isis và Osiris .  Số của thăng trầm , tùy theo ước muốn cá nhân . Sự việc có thể tốt hay xấu , tùy theo hành động đã chọn .  Số 10 có thể kích thích (arousing) những đáp ứng (responses) quá mức trong tình yêu hoặc thù hận – kính trọng hay sợ hãi . Không có biên giới rõ rệt giửa danh dự và tủi nhục . 10 là tượng trưng của Tình yêu và Ánh sáng , có thể tạo ra tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng hoặc hình dung (imagined) .  Hảy tưởng tượng  (image) một điều gì đó và ra lịnh/quyết định (ordain) , nó sẽ thành hiện thực (materialize)  . Quyền lực để bày tỏ những quan niệm có tính sáng tạo (creative concepts) trở thành  thực tế là cố hửu  (inherent) , nhưng quyền lực này phải được dùng với sự khôn ngoan , bởi vì quyền lực của sự sáng tạo tuyệt đối này cũng chứa đựng quyền lực đối nghịch ( polarity power) của sự hủy diệt tuyệt đối . Tự làm chủ mình (self-discipline) và lòng thương người vô hạn (infinite compassion) phải đi kèm quyền lực thứ nhứt để tránh thảm kịch của quyền lực thứ hai . Kỷ luật (Discipline) phải đi trước Thực thi quyền hành (Dominion) . Bất hạnh thay , một số người thuộc nhóm 10 đã không thực hiện được quyền lực đầy tiềm năng này , và kết quả là đã ấp ủ (harbor) những cảm xúc thất vọng khó lay chuyển (deep-seated) , đã làm cho họ cảm thấy không thỏa mản (unfulfilled) , và thỉnh thoảng đã bày tỏa  sự hơi hảnh diện và kiêu căng để che dấu những cảm giác tự ty không cần thiết ". / .
II/ Vì tên đầy đủ của nước Mỹ là United States of America , nên tôi phân tích tên này. 
UNITED = 6 5 1 4 5 4 = 25 = 7
STATES = 3 4 1 4 5 3 = 20 = 2
OF = 7  8 = 15 = 6
AMERICA  = 1 4 5 2 1 3 1 = 17 = 8
Cộng lại : 7 2 6 8 = 23 .
Sau đây là ý nghĩa của số 23 .
Số 23 – Ngôi Sao Của Sư Tử Vua ( The Royal Star of the Lion )
Đây là số may mắn do hưởng phước đã tạo từ kiếp trước (karmic reward number) (1) . Số 23 ban cho (bestows), không những chỉ là một hứa hẹn sẽ thành công trong những nỗ lực (endeavors) thuộc về cá nhân và nghề nghiệp , mà còn bảo đảm có sự giúp đở từ thượng cấp (help from superiors) và sự che chở/bảo vệ từ những người có địa vị cao ( protection from those in high places) . Đây là một số rất may mắn , và số này ban phát ( blesses ) dồi dào hồng ân (abundant grace) cho người hoặc thực thể ( entity) tượng trưng bởi số này . Số này , cũng nên được xem xét với những số khác ( như ngày sanh hay tên ) để có một sự phân tách toàn diện dựa theo lý thuyết số ( full numerological analysis ) , điều này có thể đưa đến một kết quả không hoàn toàn may mắn . Nhưng trong những giai đoạn khó khăn , những số khác không có nhiều cơ hội tạo ra (bring about) sự rắc rối nghiêm trọng (serious trouble ) khi có sự hiện diện của Ngôi Sao Huy Hoàng này của Sư Tử . Không số nào có thể thách thức với sức mạnh (strength) của Sư Tử và thắng được nó . / .
( Dịch từ trang 259 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
Chú thích : (1) Từ Karmic xuất phát từ danh từ Karma , tiếng Sanskrit có nghĩa là hành động /số mệnh /nghiệp . Ấn độ giáo và Phật giáo tin rằng nghiệp là những hành động/việc làm của con người trong những kiếp trước , và ( nghiệp này) sẽ quyết định số mạng của con người đó trong những kiếp sống sau này .     
Dịch từ sách đã dẫn nơi trang 259 .
III/ Người Mỹ đã mua một lãnh thổ có tên là Louisiana từ tay Pháp với giá 3 cent một dặm Anh . 

Đọc đầy đủ ở : https://www.worldatlas.com/how-did-the-louisiana-purchase-affect-the-united-states.html
No comments:

Post a Comment