Friday, September 7, 2018


Quận lỵ Khánh Dương (tỉnh Khánh Hòa) trên QL 21 từ Ban mê Thuột đi Nha Trang (gần đó là đồn điền của tướng Kỳ) . Đây là nơi xảy ra những trận đánh trong những ngày đầu tháng 3/75 . Hình chụp , có lẽ trước năm 1973 , với huy hiệu của toán cố vấn MAC-V . 

No comments:

Post a Comment