Tuesday, August 7, 2018

Tàu Nhật bị đánh chìm trên ĐTD trên đường đến Đức .
bài 1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937991059548054&set=pcb.937994542881039&type=3
===
bài 2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937478712932622&set=pcb.937483252932168&type=3
==
bài 3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=937489852931508&set=pcb.937491516264675&type=3

No comments:

Post a Comment