Friday, August 17, 2018

LỰC LƯỢNG ÚC ĐẠI LỢI TẠI VIỆT NAM

Tướng Westmoreland thăm lính Úc
Sau khi căn cứ bị tấn công hai lần , anh lính Úc xạ thủ khẩu M-60 với những băng đạn sẵn sàng tác xạ . 

Nhà thờ Bình Giả 
Đại bác 155 tự hành của Mỹ
VC nằm chết kế pháo đội của ÚC bởi đạn chống biển người (flechette và SA) 
Bản đồ sân bay Biên HòaBản đồ quận Buôn Hô tỉnh Darlac

Bản đồ chiến sự tại QK 2 từ ngày 5-11/3/1975 

Bản đồ Ban Mê Thuột từ 10-16/3/75 

No comments:

Post a Comment