Monday, July 2, 2018


DAMBER VÙNG ĐẤT LẠ CHÔN VÙI THÂN BÁCH CHIẾN !

Mũ Đỏ, Mũ Đen . . .
<
Tưởng nh anh Năm Nguyn Đình Bo, Nguyn Đc Dũng, và nhng anh hùng Mũ đ, mũ đen đã v quc vong thân ti Damber.
Gi N/T Bùi văn Lc – Lê Văn M, Phm Đc Hùng, Phan Cnh Cho, và nhng chiến hu Mũ đ, Mũ đen, Công binh… đã tham chiến ti Damber đ nh nhng ngày ngút ngàn máu la.
Vi s ym tr, tiếp tay không gii hn ca khi Cng Sn Nga, Tu, Cng Sn Vit Nam xua hàng chc Sư đoàn b binh cùng hàng ngàn xe tăng đi pháo quyết tâm xâm chiếm nhum đ min Nam.
Hàng chc ngàn dân lành vô ti đã chết tc tưởi, oan khiên trong dp Tết Mu Thân, trên “Đi l kinh hoàng”, trên ph trên nhà, trên rung trên nương vì bom đn. Quê hương dân tc qun mình trong bão la chiến tranh.
Đ ngăn cn gic thù, Quân lc min Nam đã anh dũng chng tr gic thù trên khp 4 vùng chiến thut. Không mt đa danh nào có bóng Cng quân mà không có gót giy ca người lính min Nam tìm ti truy lùng tiêu dit.
Nhm phá v hu cn, an toàn khu ca đch trên lãnh th Kampuchia. Gia năm 1970 quân lc Vit Nam Cng Hòa đã liên tiếp truy kích, tiêu dit đch trên lãnh th ca x Chùa Tháp. Đu năm 1971 các lưc lượng thin chiến đã vượt biên đánh sang H Lào, phá v, tiêu dit toàn b kho tiếp liu, hu cn, đi bn doanh, an toàn khu ca Cng Sn Vit Nam.
Sau hơn 2 tháng hành quân, va t H Lào trv, Trung Tá Nguyn Đình Bo K14 Võ B, mang theo hơn chc năm kinh nghim chiến trường t L đoàn I Nhy Dù được lnh v chhuy Tiu đoàn 11 Nhy dù.
Sau thi gian ngn chnh trang đơn v, đ ra mt khai quân, 11 Dù đã trc thăng vn tiêu dit gn 2 Tiu đoàn Cng Quân bao vây căn c Hưng Đo trên quc l 22 chy dài t tnh l Tây Ninh đến biên gii Vit Miên.
“Song kiếm tri” 11 Dù tiến quân vào căn c trong tiếng reo hò, mng ti ca anh em binh sĩ và gia đình sau hơn 2 tháng b Cng quân tn công, bao vây và pháo kích đêm ngày.
Chiến thng ngon mc đu tay ca quan Năm Nguyn Đình Bo làm nc lòng binh s, mang khí thế mi v cho đơn v.Tha thng xông lên 2 Tiu đoàn 11 và 5 Dù tiếp tc hành quân tiêu dit đch quanh tri Lc Lương Đc Bit Thin Ngôn, Lò Gò, Xóm Da, Xa Cát và Xa Cam.Cui tháng 10/1971, đang hành quân quanh căn c ho lc Pace ngay sát biên gii Vit Miên thì 11 Dù được lnh tùng thiết vi Thiết đoàn 18 K binh vượt biên tiến chiếm mt khu Damber trên đt Kampuchia.
Dưới ánh nng như thiêu như đt, đt bi đngu, thì trên pháo tháp chiến xa, bên dàn máy truyn tin tua ta “ăng ten” ngn, dài, mt người lính tm thước vi khu Colt 9 vt ngang chiếc áo thung xám ngay trước ngc, đang sang sng ra lnh, ch huy. Đt nhiên ông giơ tay chào ri nhy xung xe khi thy Trung Tá Nguyn Đình Bo, Tiu đoàn Trưởng TĐ11/ND đng dưới gc cây đang giơ cao tm bn đ. Hai người lính phong trn siết cht tay, nhìn nhau ri cùng phá ra cười.

Ban Tham Mưu/Hành Quân chiến trường Damber 08/1971

– Niên trưởng “Đi Lc”, lâu lm anh em mình mi làm ăn chung, kỳ này vào Damber, chc gay lm phi không?
– Damber thì lúc nào ch gay, khúc xương khó nut, an toàn khu, bn doanh đu não ca Công trường 7 và 9 đch quân. Năm ngoái Thiết đoàn tôi và Mũ nâu Bit đng qun tho sut my ngày đêm vi Trung đoàn Cng quân ti “Miếu ông Sành”. Kỳ này mình phi nghin nát Damber ra mi được!
Quan Năm mũ đ vung tay t tin, ri quay sang gii thiu Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 18 K binh, Thiếu Tá Bùi Văn Lc Khóa 13 Võ Bvi M, tôi, các Đi đi trưởng và ông Lang Tây Tô Phm Liu.
Xếp Mũ đen vi bit danh “Ty Quy”, lng danh trn mc trong binh chng, người đy đà, da đen sm vì phong trn, sương gió, ct tiếng cười sang sng, quay sang bt tay chúng tôi.
Tình t Võ B t ngày nhp trường ăn cơm lính, cho nên dù xếp Mũ đ, khóa 14, lon tuy cao hơn, nhưng vn mt điu “Niên trưởng, hai điu Niên trưởng ” xưng hô vi xếp Mũ đen.
Đang đu hót tưng bng thì ông đàn anh Khóa 6 Võ B, Đi tá Trn Quang Khôi, Ch huy trưởng Thiết giáp vùng III chiến thut đáp trc thăng xung ngay trn đa.
Tri rng tm bn đ hành quân vi chi chít tình hình, trc tiến quân xanh đ ca ta và đch, Đ/T Khôi bàn lun kế hoch hành quân, vch rõ mc tiêu là phá hy hu cn, tìm và tiêu dit cho được B Ch Huy Công trường 7 Cng quân đang có mt ti Damber.
Thung lũng Damber dài gn hai chc cây sbên liên tnh l 75 và quc l 7 trên đt Miên, nm lt trong nhng cánh rng trùng đip cây cao rm rp bao quanh. Tuy nhiên đa thếDamber li tương đi trng vi rt nhiu gò mi, cây ci lúp súp, ph đy cây leo rm rp nhưng không cao quá đu người. Băng ngang thung lũng là mt con sui khá ln, mùa này nước đã cn nhưng đt rt d b lún, gây khó khăn cho chiến xa di chuyn.
Trên quc l 7, nhiu toán công binh chiến đu, xe i đt ca ông đàn anh Lâm Hng Sơn mi gp khi đi hp hành quân, đang vt v phá hy mìn by, sa cha cây cu chiến lược trên trc tiến quân .
Đoàn cua st tri rng đi hình ào ào băng ngang nhng cánh đng c non. Làng mc thôn xóm thanh bình, hin hòa sau lũy tre, bên nhng hàng tht nt hoa trng như hoa cau, cao thng, ng nghiêng theo gió ni bt trên nn tri.
Lính Dù không phi li b nên thích thú cười đùa trên chiến xa, đang tiến quân như ch tre, càn quét qua các mc tiêu. Sau khi lc soát quanh căn c ha lc Hng Hà ngay ngã ba liên tnh l 75 và quc l 7, thì lc lượng xung kích Dù và Thiết k chia làm 2 cánh.
“Mê Linh” Lê văn M , Thiếu Tá Tiu đoàn phó TĐ11ND và Đi Đi 114 ca Trung úy Phan Cnh Cho, phi hp vi Thiết vn xa M 113 gii ta, thanh toán áp lc đch đang ngày đêm pháo kích, bao vây tn công căn c ha lc Hng Hà. Sn sàng tiếng cho mũi xung kích ca Trung Tá Bo và Thiếu tá Lc đánh thng vào mt khu Damber.
Xếp Mũ đen có v thc mc, ngc nhiên khi thy chúng tôi lúc nào cũng “Anh Năm, Anh Năm” xưng hô vi xếp Mũ đ, mà không gi bng cp bc.
– My chú em trong đơn v ít khi kêu tôi là Trung Tá, lúc nào cũng xưng hô là Anh Năm, Anh Năm! Nghe mãi thành quen, thân mt, gn gũi như anh em trong nhà.
Nguyn Đc Dũng, Hoàng Ngc Hùng, Phm Đc Hùng, Ba Đi úy Đi Đi Trưởng lng danh Mũ đ, dy dn chiến trường, cùng xut thân Khóa 22 Võ B, đang phi hp vi 2 Chi Đoàn Trưởng Mũ đen lng danh trn mc là “Bc Đu” và “Phi Điu” ào ào tiến quân trc chDamber.
Đa thế vùng hành quân bt đu thay đi khi mt s chiến xa M 41 bng qua cây cu ln trên liên tnh l 75 va được Công binh sa cha. Ngay dưới cu là mt con sui khô, chy t Đông sang Tây ngang qua thung lũng Damber. Đa thế tr ngi cho chiến xa khi phi băng qua khu vc thp và lún dưới lòng sui cn, nhưng vi thiết vn xa M113 thì không có gì tr ngi.
Vi cái nhìn sc bén, tinh nhy ca nhiu năm xông pha trn mc, đàn anh mũ đ, mũ đen nhn ra ngay đây là t đim quyết đnh chiến trừơng, nên quyết đnh la mt Trung đi Nhy dù gm toàn nhng tay súng gan d, kinh nghim cùng mình, và Sĩ quan liên lc pháo binh nm li đ nghe ngóng tin tc đch quân.
– Đch s phc kích ti đây khi Chiến đoàn kéo quân tr ra! Mình s dùng không quân, trn đa pháo và ha lc hùng hu ca Thiết giáp nghin nát chúng ti đây!
Anh Năm gt gù cười, khoái trá nói vi chúng tôi, ging như khi anh nheo mt mó trúng con nht vn, nga bài ù toàn hàng trong canh mt chược trên đi Mũ đ, hay nhng ln đóng quân trong vườn Tao đàn đy cây cao bóng mát, nườm nượp “khách giang h” lui ti ghé thăm.
Sau c ngày tiến quân, tiêu dit vài toán trinh sát nh ca đch. Chiến đoàn đóng quân quanh ngôi chùa c.
Vài hình ảnh về Anh Năm mũ Đỏ Nguyễn Đình Bảo ,Trung tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 11 Dù tại Damber ,Campuchia,08/1971


TT Nguyễn Đình Bảo (đeo kính) chỉ huy cuc hành quân tiến chiếm Damber Campuchia tháng 8 1971


Đại Tá Trương Vĩnh Phước Cùng TT Nguyễn Đình Bảo tại Damber
“Tubip” Liu, anh Năm và tôi, ngi trên M113, nhìn nng chiu tri nhng gii mây ngũ sc giăng ngang lũy tre, vt ngang mái chùa cong, nhum hng khu nhà sàn trong xóm. Xa xa, trên b đê, lũ tr mc đng vt vo trên lưng trâu bên my nhà sư áo vàng ni bt trên cánh đng nhum ánh tà dương đang lng thng vlàng, trông tht thanh bình, êm . Nếu không có chiến xa gm thét, không có xích st qun nát rung nương, không có v đn đng ri sáng b đê, xác người cong queo trên rung vườn kinh lch, thì nhng người dân quê hin lành kia nào ai biết đến chiến tranh!
Qua khi Miếu Ông Sành, (T/Tá Phan Văn Sành K17 Đà Lt, Tiu đoàn trưởng Tiu đoàn 30 BĐQ t thương khi đng đch gn ngay miếu. Anh em Mũ nâu tiếc thương đt tên Anh cho ngôi miếu c) là hàng chc xác chiến xa cháy đen nm ri rác trên cánh đng. Mũ st, giy trn, nón ci, dép râu vương vãi trên chiến đi. Thiếu tá Lc cho biết hi đu năm, hai Trung đoàn ch lc ca đch đã phc kích chiến xa và lc lượng hành quân ngay ti đây, gây tn tht nng n cho c hai bên.
Li thêm mt ngày bình yên trôi qua, tình hình yên tĩnh mt cách đáng ngi. Chưa có ch du nào là 2 Trung đoàn ca Công trường 7 có mt trong vùng hành quân, theo như không nh và tin tc tình báo cp cao ca Quân đoàn ghi nhn.
– Anh Năm, đch c tình tránh né không mun đng?– Thì chúng c tình d mình vào tht sâu ri mi dc toàn b lc lượng phc kích khi mình kéo quân ra. Hình như đch đã biết trước kếhoch hành quân. Liên lc toán trinh sát coi có nghe ngóng đng tĩnh gì không? Nh ghi kta đ, sn sàng pháo binh ym tr cho ti nh.
Đêm ngt ngt yên tĩnh trong tiếng kinh, tíếng mõ văng vng t ngôi chùa gn khu đóng quân.
– “Khu”! Năm ngoái, Tiu đoàn 7 Nhy dù đng  khu nào vy?– TĐ7ND cùng Thiết đoàn 5 ca Trung Tá Thoàn là mũi xung kích cho Chiến đoàn 333 đánh qua Soài Riêng, vào Damber đng ln ngay trong khu này và thng mt trn lPhum Longieng.
Có đêm mi 2, 3 gi sáng, Đi Tướng Đ Cao Trí đã đáp trc thăng ngay trn đa, bt ng ra lnh cho Dù và Thiết k ào ào đánh vào Damber to nhiu chiến thng ln.
Sau khi góp ý, bàn tho thêm kinh nghim, mi người im lng tìm gic ng vi nhng suy nghĩ vn vơ.

Tiếng gm thét ca chiến xa, phá tan bui sáng m sương khi ánh dương chưa lên khi hàng cây tht nt bên lũy tre làng. Ti gn trưa thì lc lượng hành quân đã càn quét hết các mc tiêu ch đnh ti Damber mà không gp sc kháng c nào đáng k ca đch!
Dù và Thiết k dng quân quanh ngôi chùa c. Va bước chân vào sân chùa thì đã thy sư cch trì cùng đám dân quê c trăm người gm ông già bà c, đàn bà con nít khóc như ri, đang run ry s st qùy ly như tế sao.
Chúng tôi ng ngàng vi đ tay hòa thượng đng lên và chp tay xá li. Trên khuôn mt gy gò, đen sm già nua, đôi mt sâu n dưới cp chân mày bc trng nhum lên nét chu đng đau bun.
Mc dù my anh lính Miên trong đơn v đã gii thích cho nhà sư và dân chúng biết mc tiêu ca cuc hành quân là tìm dit Vit Cng nhưng h vn va ly va khóc!
Hình nh ngôi đình, đa bé đi chiếc mũ ni đen, nm cht tay m bên đám dân làng run ry, s st quỳ ly đám lính Tây Lê dương nhà quê min Bc my chc năm trước hi tôi còn bé cht thoáng hin v!
Lch s đang vô tình tái din. Ngày xưa tôi là mt đa bé ngơ ngác run ry, vái ly đám lính Lê dưong. Ngày nay tôi đang là mt người lính Nhy dù đng nhìn by tr đói gy, đen đúa xá ly chúng tôi trên mt quê hương xa l!
Tui thơ Vit Nam trong thi lon lc, s xe tăng thiết giáp, vết giy đinh trên b đê, khóc tht thanh khi thy la cung bo đt cháy xóm làng. Ngày nay, nhng đa bé, nhng người dân Miên kh nn kia cũng đang run skhi bom đn đt hng hc đt cháy quê hương!
Thy dân làng và by tr nh run s, thiếu đói, nghèo nàn bên dăm ba c khoai, mt ít cơm đn bp vi nhng vết thương máu m tanh hôi đang làm đc trên thân th.
Anh Năm, “Đi Lc”, ra lnh cho tin trm xin trc thăng ch go sy, đ hp, thuc men vào vùng hành quân.
Xế trưa hôm đó nhng người lính mũ đ, mũ đen, gom dân li đ cp phát lương thc. Băng bó, cha tr nhng vết thương mưng m đang làm đc trên mình nhng người dân khn khó và nhng đa bé đen đúa gy gò, kh nn ca chiến tranh.Nhìn nhng đôi mt ngây thơ tr di, rng rhân hoan nhai ko cao su, thè lươĩ liếm môi cho hết chút đường cát trng, chm chm cn miếng tht heo. Mt long lanh, đng ngn người đ cm thy v ngt, mùi thơm đang tt tan tn k răng, ngm sâu vào tng th tht vi nhng n cười hn nhiên ánh mt vui sướng, trông mi sót sa ti nghip làm sao!Chc đã lâu lm chúng mi có mt ngày no đ. Vài đa bo dn li gn chiến xa, s s mó mó, khiến tôi nh li hình nh tui thơ vi chiếc qun đùi nâu đng bên đường s 6, nghếch mũi ngi cái mùi ngái ngái thơm thơm ca du săng khi li gn chiếc xe nhà binh.
Đêm im vng, tri trong cao, lóng lánh muôn ngàn tinh tú. Văng vng tiếng tng kinh ê a hòa vi tiếng mõ khoan thai đu đu ca sư cvà my ch tiu trên chùa.Gi đu lên ba lô, ng lưng trên nn gch dưới mái hiên chùa, chúng tôi k cho nhau nghe nhng ngày Tây v làng, theo b, m chy lon, tn cư, t Cng thn, Ch đi v ti PhLý, Hà Nam..Quê hương tôi sao quá đa đy! Ngàn năm đô h chng Tu, trăm năm Trnh Nguyn phân tranh, ri chng đánh Nht, chng Tây. Năm 1954, đt nước chia đôi, yên n vài năm ri lâm cnh ni da sáo tht, huynh đ tương tàn vì ch nghĩa Cng sn, vì mng nhum đgiang san ca người anh em min Bc!Nghe tiếng đn bom t thu lt lòng, tham dchiến tranh cm súng bóp cò khi tui đi va đ ln đ khôn!
Nếu vương quc Cao Miên không cho phép Cng quân lp an toàn khu trên lãnh th đtiến đánh min Nam, thì chc chn xe tăng, đi pháo và nhng người linh min Nam skhông có mt trên x s xa l nghèo nàn này!
Nhm nháp ly cà phê nóng đu ngày, khi nhng vt nng ban mai nhy múa lung linh trên pông sô, bên tiếng hót trong cao ca by chim chích chòe trên mái tam quan. Lòng thanh thn vì va qua mt đêm yên tĩnh, không có tiếng súng, tiếng bom. Tôi lm nhm cu xin may mn cho đơn v khi bứơc vào chùa giã bit v sư già.
Chiến xa lăn xích hướng v li căn c ho lc Hng Hà đ tr v quê m. Hình nh dân làng và by tr đang giơ tay vy thp thoáng bên lũy tre.
Nng đã lên quá đnh đu, không khí oi bc nht nht khó chu. Sau my tiếng đng hqun nát vùng hành quân, chiến đoàn phân tán quân quanh bìa rng đ ch tiếp tế lương thc, đn dược và săng nht. Trc thăng võ trang bay lượn bao vùng cho my chiếc Chinnok đáp xung tiếp tế. Hai ba chuyến thhàng xong xuôi, chuyến cui cùng đang là là trên mt đt thì đt nhiên phòng không, ci 82 và ha tin ca đch t nhiu hướng khác nhau nh đn như mưa. Mt Chinook trúng đn sau đuôi, bc cháy như mt cây đuc khng l.Trc thăng võ trang bao vùng nhào lên nhào xung bn phá v trí pháo ca đch.May là rt gn mt đt nên phi hành đoàn Mt trong trc thăng chy kp ra khi thân tu, trước khi trc thăng phát n. Lính mũ đen ào ti xt bình cha la lên mình my anh phi công Hoa Kỳ ri kéo h nhào xung h thng phòng th.
Vì đa thế bng phng toàn bi rm và rng cây thp nên phi cơ quan sát nhn ra v trí súng ca đch, ch đim cho khu trc ti tp nhào x kích, đánh bom trong màn lưới phòng không đch t nhiu v trí.
My thiết xa M48 cht đy săng nht mi tiếp tế may mn không b cháy, đang chy ngang chy dc bơm săng, bơm du cho chiến xa.
Phi hành đoàn chiếc Chinook trúng đn đang liên lc qua h thng M đ ch trc thăng bc ra.
Tri đã v chiu, đoàn quân di chuyn qua vtrí khác tìm đa thế đóng quân đêm.“Tubip” Liu đang cha tr cho my quân nhân b thương nh to vi ông bn Bác s quân y bên Thiết giáp.
– Bt đu vt v ri đó, đi chung vi my ông mt b m, lúc nào cũng m ĩ đy mùi săng nht, phun khói đy tri, nm phơi bng, phơi lưng lên cho chúng pháo. Ch được cái khe là đ phi li b, ha lc ăn trùm thiên h và nht là đy đ my ông Bud, ông 33 (bia Budwiser và bia 33)!– Nhưng cũng d thành than lm ông ơi! Mi chưa đy mt năm v đơn v mà thiết đoàn đã đng ln c chc ln, “rang mui” gn chc xe ri đy ông ơi !
Ngoài tuyến phòng th lính tráng đang đào hm h, dng lưới chng B40 ngay trước đu xe.
Quá na đêm khi mi người đang say ng thì bng choàng mình tnh giy, lăn xung h vì nhng tiếng n kinh hoàng cày tung đt đá ngay sát bên tai.
Tiếng n ca ha tin, ca ci 82 nghe ngn, tê lnh, but st đến hãi hùng. Cái âm thanh quen thuc ging như tiếng m nút chai nghe rõ mn mt t góc rng, kèm theo là nhng tiếng rít, tiếng hú rn người ca ha tin 122 đang quơ lưỡi hái t thn sé gío bay đến v trí đóng quân.
Mc du đã qúa quen thuc vi nhng cơn mưa pháo khng khiế H Lào,  vùng ha tuyến. Thế nhưng cái giây phút cc kỳ ngn ngi, căng thng thn kinh trong lúc đn đang bay ti mc tiêu vn làm cho thn kinh căng thng, tc ngc và khó th! Va nghe đn nđng trứớc, đng sau, bên trái, bên phi, thì li hi hp, ming đng lưỡi khô khi nghe tiếng rít ca đt pháo tiếp theo. C như thế mà ch mà đi, phó thác cho s mnh!
Đt nhiên mt tiếng n chát chúa kinh hoàng làm rung chuyn c xe. Tai tôi ù đi, ti tăm mt mày khi toàn thân văng lên đp vào thành xe. May là có thói quen khi nghe tiếng pháo là chp chiếc mũ st lên đu, nên không h hn gì c. Ngay bên canh Trung tá Bo cũng đang ôm ngc chng tay, da vào thành xe.
Lnh lc, báo cáo vang lên trong máy, “Bo Ngc” chng liên hp liên lc vi “Đi Lc” và các đi đi ngoài phòng tuyến.
Bng có tiếng báo cáo ca toán tin đn cho biết là Vit cng tp trung rt đông, đang dàn quân, đào hm h, b trí theo b sui, sát đường.
Vì s b l v trí nên toán tin đn sau khi đã quan sát, theo dõi và cho ta đ v trí đch, xin rút ra đim hn trước khi tri sáng.
Mc cho pháo vn tiếp tc rơi, thân th còn đang ê m. Anh Năm và tôi như va được ung mt liu thuc hi sinh, quên c đau, dán mt vào v trí đch quân trên bn đ đ phác ha trn đa pháo trút lên đu đch.
– Đúng ngay chóc là thế nào chúng cũng phc kích mình ti đây. Tao s dùng chiêu “Gy ông đp lưng ông, tin pháo hu xung” mà đch vn thường dùng, đ mưa pháo và bom lên đu chúng. Ha lc s thiêu đt sn đo Damber. Công trường 7 Cng quân s tan nát, thm bi trong trn thư hùng quyết t này!Anh Năm va nói, va khoanh tròn, di ti di lui cây viết chì m trên tm bn đ, ngay v trí đch mt cách đy tin tưởng.
Có tiếng C 47 Ha long vào vùng th ha châu, đi liên 6 nòng như bò rng x đn vào v trí đch, nh thế mà pháo đch im tiếng.
Va chui ra khi xe tôi đã điếng hn vì trái ha tin 122 ly n ngay cnh đào mt h sâu bên thành xe. Mnh pháo chém đt xích thiết xa, cây đi liên 50 trúng mnh cong vòng văng xung đt.
– Anh Năm, mình hên tht, chút xíu na là đi đt. Kỳ này hành quân v Anh phi cúng heo và ri ct c đi ch khác!– My thng ti mày sao lúc nào cũng lèm bèm, ti ngày tìm đc ba cái trò bói toán, tvi, lun bàn c như thánh sng làm tao điên cái đu!
Tubip Liu mi t xe bên cnh chui ra phán thêm mt câu.
– Đ nht phong thy min Nam, “Din tiên sinh”, khi được xếp ln đón lên coi doanh tri đã lc đu nói là b ch huy nm trên thế đt sát ch. Đã thế sân c li còn đi din vi Nghĩa trang quân đi. Nếu không di ngay xung phía Nam trông ra b sông thì lành ít dnhiu, chc anh còn nh ch anh Năm!– Nghe nói Ph đu rng, Dinh Tha tướng, BTng tham mưu, mt s đi quan văn võ trong triu mun thăng quan tiến chc, hưởng đbng lc tri ban, đu phi năm ln by lượt xin yết kiến “Din tiên sinh”, đó anh Năm!– Ông Cn, Ông Tĩnh la B ch huy và sân c, tao mi v có la chn gì đâu! Nhưng chng biết đó là đim vui hay đim bun, đim lành hay đim xu cho quc gia, mà Ph đu rng, dinh Tha tướng li tin vào bói toán t vi. Nay con rùa đt ch này, mt h nước, gi sơn đt ch kia. Mình là dân quanh năm đánh đm, trước khi xut quân li tin phong thy, gieo cu, cúng bái cu xin thì còn đánh đm gic giã gì na!
Tôi ngước lên cao, tri trong ngp ánh trăng, cn ăng ten, đi bác, bóng người quanh pháo tháp lung linh di chuyn ngã dài theo ánh ha châu. Đi liên 6 nòng t máy bay vn như bò rng vch ngang vch dc tng giây đn la đ rc trong đêm, xen k vi tiếng phòng không t nhiu v trí đch khác nhau bn lên máy bay, đn la đui nhau gia bu tri đy sao v thành bc ha chiến tranh l mt.
Đ chc ăn cho cuc tn công vào sáng ngày mai, chúng tôi xin my “thm” B52, nhưng Bch huy cho biết là không có, và s dành ưu tiên pháo binh, không quân cho trn đi.
– Sáng ri, mình “thượng đài” nhp trn đi anh Năm!– Báo cho Mê Linh đón ti nh tin đn và sn sàng trong đánh ra, ngoài đánh vào, kp đch ngay chính gia.-Ti nh đã gp phe ta ri, hôm qua Mê linh làm ăn ln, tiêu dit nguyên mt đi đi đc công đánh vào căn c, tch thu nhiu vũ khí và tài liu ca đch.
Tri sáng dn, ngi trên pháo tháp chiến xa tôi nhng nhòm nhìn v khong rng trước mt. Dc theo tnh l, khu rng lau đy hoa trng ng nghiêng un mình theo gío, cnh vt im vng trong làn sương mng ban mai.
Sau nhng gò mi, lùm cây, bên b sui, ginày chc đch quân đang n mình dưới giao thông hào. Chc chúng cũng đang hướng ng nhòm, căn góc đ, dng biu xích, m khóa an tòan ca đ loi vũ khí ch Thiết giáp và Nhy Dù tiến vào mc tiêu.
Tôi cht nghĩ đến gia đình, mt thoáng Saigon, mái m gia đình m mt cui chân mây.
Sau khi đã bàn tho vi “Đi Lôc” xếp Mũ đen, lnh lc rõ ràng cho các cánh quân. Trung tá Bo v mnh vai tôi, xiết cht hai tay vào nhau, ý như bóp nát đch quân. Ngay lúc đó là hàng ngàn tiếng rít sé gió ca 3 pháo đi pháo binh Nhy Dù ca ông “Lước Hc Môn” tnhiu v trí khác nhau “T.O.T” chp đn xung mc tiêu. Rng cây đt đá, bi la tung lên cao khi đn pháo xoáy vào lòng đt. Ln trong tiếng n hn có nhng đôi mt trn trng ln vi tiếng gào thét đn đau. Máu tht, ct xương s tan tng mnh tung lên cao, vướng trên cành cây ngn c, hay vùi sâu trong lòng đt.Hàng ngàn đn pháo, hết đt này đến khác vn đang xé gió cày tung v trí Bc quân.
Pháo va ngưng thì phi cơ quan sát L19 t trên cao nhào xung mc tiêu hướng dn khu trc oanh kích trn đa.Tng đoàn khu trc, âm thanh rít bên tai, lao t trên cao th hàng chui bom chp trên trn đa ri kéo cánh lên cao, trông rõ b đ bay màu cam và chiếc nón bay ca các phi công bn.
Rng cây bùng lên trong bin la khi bom “Napalm” chm mt đt hng hc thiêu đt cây rng.Phòng không đch bn lên phi cơ, v nhng bông hoa khói, xám đen, n như pháo bông dy đc quanh thân tu.
Đúng là đa ngc rc la, la t lưng tri rót xung, la t mt đt bc lên, la vàng chói hng hc, cung bo đt cháy c cây, thiêu hy thân xác con người. Tt c ch nào cũng ch nghe tiếng đn tiếng đn bom, ch nào cũng ch toàn la và la.
Phi cơ lc cánh chào quân bn bay khi vùng. Chiến trường còn đang bc khói là Thiết giáp và Nhy Dù x đ loi ho lc ào ào xung phong vào trn đa.Mc dù b nhi gip vì pháo binh, b đt ngp trong bin la, nhưng đ loi ha lc đi liên, B40, B41, đi bác không git ca đch vn nhđn như mưa vào đoàn cua st đang ào t tn công.B dn vào t l không li thoát thân nên đch liu chết t chiến ti cùng. X th phòng không b xích chân vào đi liên 37 ly nh đn như mưa chng tr.
Phi hp nhp nhàng nh thc B binh, Thiết giáp, k c chiếc xe i đt ln ca công binh cũng đang giơ nghiêng lưỡi cày bng st dy ngăn đn cho lính Dù nhào lên thanh toán mc tiêu. Đây là ln đu tiên trong bao nhiêu trn chiến lính Dù mi thy cnh l lùng khi anh tài xế can đm, gan d, say khói súng cùng mũ đen, mũ đ lái xe i đt xông trn.
Ác chiến kéo dài t sáng ti chiu. Mùi thuc súng, mùi da tht khét lt t hàng trăm xác đch cháy đen. Xương tht máu me nhy nha đ lòm trong mt xích chiến xa văng lên pháo tháp làm tôi mun ói trước cnh tượng khng khiếp và ghê rn.“Tubib” Liu và toán y tá qun áo đy máu sau my gò mi ln đang cp cu cho các thương binh.
Khi nhng tia nng chiu vàng đ cui ngày, lướt thướt kéo ngang rng cây, nhum đthành cu, thì trn chiến cũng va tàn.Bùn ly, c tranh, khu rng hoa lau trng đngu màu máu, xác đch ngn ngang, co qup cháy đen.Dăm ba chiếc nón st rn ri móp méo lng sâu vết đn nm bên nhng chiếc nón ci ngy trang đy lá cây rng bên b lau sy xào xc gío chiu.
Trn chiến nào cũng có mt mát thương vong. Đi úy Nguyn Đc Dũng Đi Đi Trưởng/ Đi đi 111/ TĐ11ND cùng gn 30 mũ đ, mũ đen đã hy sinh, và khong 10 thiết xa b bn cháy.
Ta bên pháo tháp chiến xa nhìn v phía rng cây, tôi như đang thy nhng cánh rng thông bt ngàn xanh ngt trên Đà lt. Như thy Dũng trong b đi l trng đang quỳ xung, đng lên trong ngày l mãn khoá trên Vũ đình trường. Xa xa Lâm Viên đnh hùng vĩ gia tri xanh… Tiếng gió, tiếng kèn, quyn vi ging ngâm bun u un bên ngn la thiêng bp bùng trong đêm Truy điu…
“Mô đt l chôn vùi thân bách chiến.
Máu anh hùng nhu
m thm lá c Nam!

Sau khi tham d hành quân Lam Sơn 719 ti H Lào tr v. Vì nhu cu công v, nên Dũng đang là mt Sĩ quan sáng giá ca Tiu đoàn 5 Nhy dù được lnh thuyên chuyn v làm Đi Đi Trưởng cho TĐ11ND. C đơn v không ai là không nh dáng dp thư sinh, đp trai, hay mc c, mt đ bng như con gái ca Dũng. Chính vì hin lành d thương, lúc nào cũng cười, nên Dũng ni tiếng đào hoa ttrong đám bn bè, và thường b các cô trêu chc.
 

Đt l Damber đã cướp mt người anh hùng tui tr. Nguyn Đc Dũng, khóa 22 Võ B. – Người “Thích mc quân phc t nh, và đi Nón Đ khi ra trường” 
Người s quan Dù can đm, tháo vát tr trung, chưa tha chí tang bng thì đã b đng đi banh em!!! 
Ng yên đi Dũng! Và nh kéo dù theo gió bay v quê cũ Bc Ninh, nơi chn bình yên, nơi dòng sông tui nh, ph lưu sông Đáy, sông Hng cun cun phù sa. Nơi có ging hò Quan H, hi Lim, nơi ct tiếng khóc chào đi, nơi không binh đao thù hn. 
Trên đi Mũ đ Long Bình, dưới giàn hoa dưa tím pht phơ bay trước căn phòng nhìn xung ngã ba sông Đng Nai mênh mông un khúc bên làng Cao Thái đy c ni hoa rng, thong mùi thơm khuynh dip s mãi mãi vng thiếu bóng anh! 
Đêm đó Chiến đoàn dng quân ngay trên trn đa, người sng và người chết ng vùi cnh bên nhau. 
Nm yên trên võng, tôi lơ đãng nhìn nhng ngôi sao đi ngôi st ngang bu tri, đ nghe hơi th, khói súng chiến trường lng đng trong tim. 
Ngoài kia tiếng rên la đau đn ca thương binh ta và đch, đang gi tên người thân, chng chi tng giây tng phút vi t thn, còn có tiếng rên la, trăn tri ca mt sĩ quan thương binh min Bc nghe rt ltai! 
Ch nghĩa, ngôn t đã hoàn toàn đi thay tkhi chúng tôi xa đt Bc di cư vào Nam năm 1954. Đêm nay, người thương binh đch, quê quán Hà đông, cùng tui, cùng quê vi tôi. Biết đâu thu nh li chng biết nhau bên gc đa đu làng, chơi vi nhau trước sân đình, bên giếng nước, khi mi dăm by tui. Anh thương binh đang thu thào gi tên v con khi biết mình khó lòng sng sót vi viên đn xuyên ngang lng ngc. Tm hình đen trng mc mc ca cô gái quê vi hàng ch thương yêu gi tng chng khi vượt Trường Sơn. Tnh vy máu, đang nm trong đôi tay khô héo, khi Tubip Liu ly ra t trong túi đt lên tay anh. 
Dù mũ đ, mũ đen, dù nón ci dép râu, hay Bc, Trung, Nam, khi nhm mt xuôi tay thì xác thân đu s rã mc hình hài làm xanh tươi cây lá. Gió núi mưa rng s gt sch máu xương. Chim chóc, muông thú s kéo v. đi sng s tr li, thôn p xóm nhà, lũy tre, rung đng, cây trái, s xoá m đi vết tích chiến tranh 
Tôi nm đong đưa trên võng chp chn nghĩ ti v con, đ biết mình va sng còn qua trn chiến. 
Vi my trăm xác đch nm ngn ngang khp nơi trên chiến đa. Đi liên phòng không, ci 82, B40, B41, đi bác không git và hàng trăm cây AK sp đy như ci trên 4 chiếc M548. Trung đoàn đch trn gi Damber k như b xóa tên trên bn đ trn lit. 
Dưới ánh nng gay gt, chói chang hm hp nung người ca x chùa Tháp, mùi hôi ca xương tht người chết mc kt trong xích xe bt đu xông lên khó chu. 
– Hôi quá! C ngày ăn ng trên xe sao my anh chu ni!– Thì cũng quen đi thôi! 
Nói xong người lính Mũ đen rít hơi thuc thơm Quân Tiếp v, t t nh khói ging nng chĩu u bun. 
– Chiến tranh mà! Mi đó mà tôi đã qua 8 năm chiến trn. Không biết còn đánh nhau cho ti bao gi! “Đi đêm mãi chc cũng có ngày gp ma”! 
Tiếng máy truyn tin oang oang chuyn lnh cho đòan quân ri vùng, tiếp tc hành quân gii ta liên tnh l7. 
My con qa đen ct tiếng kêu quang quác, đang đng ra lông trên nòng cây đi bác cong queo, cnh vòng hoa km gai trên my chiếc chiến xa cháy đen ngoài cánh đng. 
Đã hơn hai tháng mit mài trong la đn. Tôi đang nh Saigon, nh v con. Nh dàn hoa giy đ trước nhà, và nhng con chim gi, chim chích chòe m đ, cánh đen bay chuyn trong bui trưa hè. T nhiên tôi thèm tô ph, ly cà phê, hơi thuc. Nơi cui tri, bếp la gia đình m mt cui phưong Nam… 
Chiến tranh càng ngày càng nghit ngã. Quê hương, sông núi qun chìm trong bom đn. Tui tr min Nam hết lp này đến lp khác gc ngã, hy sinh trên núi trên rng, trên rung trên nương… ly xương trng máu đào đ bo v min Nam.
Sau chiến thng Damber, hơn na năm sau, mt s bn bè, đ huynh trong trn chiến này đã ln lượt hy sinh trong mùa Hè bão la 1972.
Tháng 12/4/1972 Trung tá Nguyn Đình Bo vĩnh vin nm li trên đnh Charlie vùng ba biên gii quân khu II, sau mt tun lt chiến đm máu vi 2 Trung đoàn 64 và 48 ca Sư đoàn 320 Cng quân.
Đai úy Hoàng Ngc Hùng ĐĐTT112/TĐ11ND hy sinh ngay trước sân nhà, nơi anh ct tiếng khóc chào đi, sng nhng ngàyu thơ êm đm ngoài Qung Tr. trong trn chiến tái chiếm CThành 6/1972.
Chi đoàn Trưởng Thiết K “Phi Điu” hy sinh trong trn ác chiến ti đn đin Krek, Kampuchia.
Chi đoàn Trường Chiến xa Bc Đu chiến đu ti hơi th cui cùng ti Hi Lăng!
Hình nh các anh như đang sng li trong tôi khi cùng nhau xông pha trn mc.
Xin thp nén hưong lòng đ tung nh các Anh
Trn chiến đã nm sâu, phai nht dn theo tui đi, năm tháng, thi gian t hơn môt phn tư thếk. Nhưng vì “Nh bn bè, nhanh em”, nên người viết c ghi li hình nh đ huynh ca mt thi chiến trường xưa cũ. Xin lượng tình tha th nếu như có điu gì sơsót.

MĐ Đoàn Phương Hải
Memorial Day, Bắc Cali

Nguồn : https://ongvove.wordpress.com/2010/05/02/damber-vung-d%E1%BA%A5t-l%E1%BA%A1-chon-vui-than-bach-chi%E1%BA%BFn/

No comments:

Post a Comment