Friday, June 8, 2018


Vì VN đứng trong Top 5 của thế giới về hạnh phúc nên ĐCSVN nên cấp visa định cư cho những ai muốn đến sống tại VN . Họ phải đầu tư ít nhứt là 100.000 đô . Thay vì mở đặc khu 99 năm đang bị "ném đá" dữ dội , ĐCSVN nên áp dụng giải pháp này , sẽ thu rất nhiều ngoại tệ .

No comments:

Post a Comment