Thursday, June 7, 2018

Báo chí đưa tin trong cuộc họp báo ngày 23/7 tại trụ sở Quốc hội, bà CT Nguyễn thị Kim Ngân đã cao giọng dạy đời rằng "Về nề nếp dân chủ, trong một gia đình, bố mẹ không tôn trọng con cái thì rồi con cái cũng không tôn trọng người khác. Một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên". . . Có lẽ Bà Ngân quên rằng trong số 93 triệu dân VN, có hơn 30 triệu người nhiều tuổi hơn cái tuổi 62 của bà.

No comments:

Post a Comment