Sunday, April 8, 2018

Xe lửa Caltrain từ SJ đi Redwood City , ngày thường .
Giá vé từ SJ đi Redwood City và ngược lại . 
Đi một chuyến : a/tiền mặt , $7.70 , b/thẻ Clipper $7.70 . Vé ngày : $16.50 . Phải mua vé trước khi lên xe lửa hay xe điện : nhân viên soát xé sẽ hỏi vé của quí vị . 
Xe Baby Bullet số 309 khởi hành từ trạm Tamien lúc 5:56 sáng , tới Redwood City lúc 6:32 sáng .
Xe Baby Bullet số 319 khởi hành lúc 6:56 sáng , tới trạm Redwood City lúc 7:32 sáng .
Xe Baby Bullet số 329 khởi hành lúc 7:58 sáng , tới trạm Redwood City lúc 8:34 sáng .  II/ Xe lửa Baby Bullet  số 376 rời Redwood City lúc 6:08 tối , đến SJ lúc 6:49 tối  . Xe lửa Baby Bullet số 386 rời Redwood City lúc 7:08 tối đến SJ lúc 7:48 tối . 

No comments:

Post a Comment