Monday, April 2, 2018

Trung ương cục miền Nam (COSVN) . 
VỊ TRÍ CỦA TRUNG UƠNG CỤC MIỀN NAM (VIẾT TẮT THEO TIẾNG ANH LÀ COSVN) : THEO TRƯƠNG NHƯ TẢNG , BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP CỦA CP CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VN (VIẾT TẮT THEO TIẾNG ANH LÀ PRG) NẰM TRONG ĐỒN ĐIỀN CAO SU  MIMOT Ở CAMBODIA . MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM , VIẾT TẮT THEO TIẾNG ANH LÀ NFL .  No comments:

Post a Comment