Thursday, April 19, 2018

Trận Hạ Lào 1971 .

Bộ đội CSBV tại đồi 31 .
Các tử sĩ VNCH trong trận Hạ Lào No comments:

Post a Comment