Thursday, March 29, 2018

Trong khi lang thang trên mạng , tôi đã gặp hai bài viết cùng trên một blog . Bài thứ hai có rất nhiều hình ảnh từ 1 số trường học ở Sài Gòn trước 1975 . Trước tình trạng giáo dục RẤT BÁT NHÁO với đủ tật xấu như dạy thêm , chạy trường , chạy bằng , bằng giả , v.v.. . như bây giờ , những hình ảnh ở bài thứ hai giúp các bạn nhớ lại THỜI KỲ VÀNG SON CỦA NỀN GIÁO DỤC Ở VNCH TRƯỚC 1975 - một nền giáo dục đã để nhiều dấu ấn cho lịch sử dân tộc - mà phần lớn các bạn đã thụ hưởng . Tình trạng GD tại miền Nam VN , đã từ từ xuống cấp sau 1975 : giai đoạn sau 75 , vẫn còn khá chút đỉnh vì các thày giáo của chế độ cũ vẫn còn ; nhưng từ từ sa sút với thời gian . . . được phần nào kể lại trong "Nhật ký vụn vặt" trên FB của Phạm đăng Quỳnh . 
Tác giả có lẽ là một nhà giáo nên có nhiều ảnh quí giá như trên . Xin cám ơn tác giả . 
https://tuxtini.com/2013/03/29/sai-gon-xua-nguoi-va-canh-truong-xua-nghia-cu-phan-4/
https://tuxtini.com/2013/03/24/sai-gon-xua-nguoi-va-canh-phan-2/

No comments:

Post a Comment