Tuesday, March 13, 2018

Tại sao VN có nhiều quan tham ? (bài 2) 
- Vì ko có tam quyền phân lập * : đảng viên các cấp tha hồ tham nhũng và lạm quyền , coi thường dư luận , ko sợ gì hết vì đảng nắm quốc hội và tòa án . Đối với họ CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH !!!
- Tôi ko sợ kẻ thù mà chỉ sợ cấp dưới hay thân cận của tôi thấy tôi có sai lầm mà ko dám nói cho tôi biết .-- Hoàng đế Napoléon .
- Sai lầm ko tác hại nặng nề bằng tiếp tục sai lầm mà ko chịu sửa chữa . 
Chính phủ các nước dân chủ trên thế giới , trong đó có VNCH , từ nhiều thập niên trước đây đã coi trọng việc PHẢN HỒI (feedback) . Dưới chế độ VNCH , các đơn vị quân sự từ cấp sư đoàn hay tương đương đều có ban Thông tin Báo chí (Press and Information Office) . Nhiệm vụ của ban này là HÀNG NGÀY đọc các báo trong và ngoài nước , nghe các đài phát thanh như BBC hay VOA , v.v... để xem họ có bài báo hay bản tin nói về chính phủ , quân đội , cảnh sát , các tệ đoan xã hội như mãi dâm , ma túy , cường hào ác bá , lạm quyền hay tham nhũng trong đơn vị , khu vực mà họ quản lý ; nếu có , họ sẽ trình TL . Ở các bộ , Phủ Thủ tướng và Phủ Tổng thống cũng có một ban hay sở như vậy .
Chỉ cần 1 tờ báo tại Sài gòn đăng 1 động mãi dâm hay ổ ma túy tại 1 phường nào là họ trình tổng trấn Sài gòn - Gia định (chỉ huy 1 đơn vị cấp SĐ bảo vệ thủ đô) để ông này ra lịnh cho bên CS dẹp ngay chỗ đó . Nếu sau đó vài tuần , báo này lại đăng động mãi dâm hay ổ ma túy vẫn còn hoạt động thì CS phụ trách phường đó sẽ mất chức và CS phụ trách quận đó sẽ bị khiển trách . Vì những tin như vậy có thể vào mắt TT Thiệu hay TT Khiêm .
Có 1 lần , một người lính nghĩa quân gác cầu ngủ gục, 1 phóng viên Mỹ chụp ảnh này đăng báo : các ban thông tin báo chí cấp SĐ , cấp bộ , tại Phủ TT , Phủ tổng thống trình cho ông Thiệu . Ông đã khiển trách nặng vị Tỉnh trưởng quản lý cầu đó . 
Sau một cuộc HQ lớn vào vùng nào , sau đó ít lâu , SĐ cử ng đến thăm dò để xem dân có than phiền về việc lính tráng phá phách hay hà hiếp dân . Nếu có sẽ bảo tiểu đoàn trưởng giáo dục BS hay TĐT có thể mất chức , v.v... 
Cũng nhờ đó , các tệ đoan xã hội , các điều trái tai gai mắt , v.v... rất ít và không dai dẵng như hiện nay . / . 
* Thời trước , VNCH đã áp dụng tam quyền phân lập dù vẫn còn hạn chế do chiến tranh ác liệt . Ba quyền đã cân bằng và giám sát lẫn nhau cộng với sự có mặt của báo chí tư nhân : do vậy nếu có cấp lãnh đạo nào , từ cấp xã đến trung ương , bị tố tham nhũng hay lạm quyền , CP phải tiếp thu và chỉnh đốn ngay . Đầu năm 1975 , trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến sự , Tướng Toàn , TL quân khu 2 bị quốc hội tố cáo tham nhũng , TT Thiệu phải thay bằng tướng Phú , khả năng chỉ huy kém hơn và hậu quả như các bạn đã biết . 
(Trong mùa hè đỏ lửa 1972 , nếu ko có tài chỉ huy và dũng cảm của tướng Toàn , quân khu 2 đã mất rồi) . 
Trong khi đó , ngày nay , các ông Trọng , Phúc , Quang , các bộ trưởng , các chủ tịch tỉnh/huyện , v.v... gần như ông nào cũng bị báo chí lề trái và lề phải tố giác lạm quyền và tham nhũng mà phần lớn các ông này đều IM LẶNG , KHÔNG PHẢN ỨNG GÌ HẾT . Họ coi thường dư luận cũng phải thôi vì Đảng chỉ huy quốc hội và tòa án , họ còn sợ ai !!!
Vì CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH !!!!

No comments:

Post a Comment