Friday, March 16, 2018

Sửa sắc đẹp ở Hàn Quốc , kể lại bởi một cô gái Mỹ gốc Á .


Trình độ của BS chuyên về răng - hàm - mặt này ; tốt nghiệp y khoa từ ĐH Yonsei , đã hành nghề 13 năm . 

Phần tự thuật của cô này : 
- phần 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=do1sE45_nCw
- phần 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=FjKGW931DTY
- phần 3 : https://www.youtube.com/watch?v=NCfI4SY5t4Y

No comments:

Post a Comment