Friday, March 16, 2018

Liêm, sỉ * là tính rất hay của loài 
người, người mà không liêm 
thì cái gì cũng lấy, không sỉ thì 
việc gì cũng làm. . . Nhất những 
bậc đứng chủ trương việc nhà, 
việc nước mà vô liêm, sỉ thì nhà 
phải suy bại, nước phải nguy 
vong. . . 
* Liêm: tính phân minh ngay 
thẳng, không lấy của bất nghĩa. 
Sỉ: hổ thẹn, tự mình lấy làm khó 
chịu, nhục nhằn trong lòngĐọc
 đầy đủ ở: Liêm , Sỉ trong Cổ 
Học Tinh Hoa của Nguyễn văn 
Học . 

No comments:

Post a Comment