Tuesday, February 20, 2018

Biểu tình chống tq tại hongkong , hongkong , giáo dục , trung quốc , trung cộng ,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1322886057725217&set=pcb.1322887691058387&type=3

No comments:

Post a Comment