Tuesday, February 6, 2018

7 sai lầm nên tránh khi lái xe số tự động .
1/ Sliding The Vehicle Down A Slope In The Neutral Mode/Trượt dốc trong khi xe ở Neutral .
This habit won’t let you accelerate the car except for slowing it down/Thói quen này ko giúp bạn tăng tốc xe mà chỉ làm xe chạy chậm. It cuts the oil supply, so the transmission does not get the proper lubrication for smooth operation/Nó sẽ cắt nguồn nhớt cho máy , do đó hộp số sẽ ko có nhớt để bôi trơn . It results in significant wear and damage/Hậu quả là hao mòn và hư hại đáng kể cho hộp số. Discard his habit because the repair costs don’t worth the negligible fuel savings/Hảy bỏ thói quen này vì ko tiết kiệm bao nhiêu so với hư xe .
2/ Revving The Engine Before Switching To The Gear/Tăng tốc xe trước khi sang số.
It gives the transmission a massive shock that leads to more friction between the internal components, causing damage to engine parts/Sẽ khiến phần truyền động bị ảnh hưởng mạnh dẫn tới ma sát những thành phần trong máy , khiến hư hại động cơ .
3/ Shifting Gears When The Car Is Rolling/Sang số khi xe đang chạy .
It makes your transmission components to change direction rapidly, wearing out the gearbox at an astounding pace/Sẽ làm mòn hộp số với tốc độ kinh ngạc. Use your brakes instead to stop the vehicle/Hảy dùng thắng để ngừng xe . Some people shift into the Park without the pushing the brakes, which is also bad for the gearbox/Một số người chuyển số sang P mà ko đạp thắng , sẽ phá hộp số .
4/ Keeping In Neutral At The Red Light/Giử N ở đèn đỏ
Many people do this to save fuel and protect the driveline from unnecessary wear/Nhiều người làm vậy để tiết kiệm xăng và bảo vệ xe khỏi hao mòn ko cần thiết . In fact, the loss is minimal if you push the brakes by keeping the gearbox in Drive mode/Thực tế , hao mòn này rất nhỏ nếu bạn đạp thắng và giử xe ở số D . The actual damage takes place when you switch into and out of the neutral mode/Xe sẽ hư hỏng nếu bạn cứ vào và ra khỏi số N .
5/ Switching Into The Parking Mode Before Completely Stopping The Car/Chuyển sang số P trước khi ngừng xe hoàn toàn .
Shifting to the Park mode will cause a locking pin to be inserted into a gear attached to the output shaft of the gearbox/Chuyển sang số P sẽ khiến 1 chốt khóa sẽ cắm vào 1 bánh răng nối kết với trục ra của hộp số . The wheels are also connected to the same shaft/Bánh xe cũng nối với trục này . So, when you lock it and keep the vehicle rolling at the same time, there’s a risk of breaking the locking pin/Như vậy , khi bạn dùng chốt này và cùng lúc để xe lăn bánh , có nguy cơ gảy chốt này .
6/ Driving Hard Without Warming Up The Engine/Lái xe mà ko làm nóng máy .
It’s a blunder, especially in the winter season/Đây là 1 nhầm lẫn , đặc biệt trong mùa đông . The oil thickens and moves slowly when the weather is cold/Nhớt sẽ đặc và di chuyển chậm khi thời tiết lạnh. Give the fuel a minute to run into the transmission and all of its parts/Hảy cho nhớt 1 phút chạy vào bộ phận truyền động và tất cả các thành phần của nó . If you shift into gear and start driving at high speed from the beginning, it will lead to severe internal damage./Nếu bạn sang số và bắt đầu lái xe ở tốc độ cao ngay từ lúc bắt đầu , sẽ dẫn tới hư hỏng nặng .
7/ Keeping The Fuel Tank Low/Để bình xăng ko đầy
An automatic transmission car largely depends on fluid pressure to run properly/Xe số tự động phần lớn dựa vào áp lực của xăng để chạy tốt . Fuel also helps a vehicle’s engine and other elements to stay cool and lubricated/Xăng cũng giúp máy xe và các bộ phận khác ko nóng và được bôi trơn . So, these will wear out a lot faster if you continuously keep the tank low on fluid/Những thứ này sẽ hao mòn nhanh nếu bạn tiếp tục để xăng ko đầy .
Dịch từ : https://carfromjapan.com/article/car-maintenance/7-things-avoid-driving-automatic-transmission-car/

No comments:

Post a Comment