Wednesday, January 10, 2018

Người CS khoe khoang họ đã đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập : nhưng trình độ văn hóa , xã hội , y tế , v.v... nhưng bây giờ có hơn thời Pháp thuộc (trước 1954) không ? 
THỜI PHÁP THUỘC , đã có nghiệp đoàn bảo vệ người lao động , thợ thuyền có thể đình công bải thị , người bịnh không nằm 3 người 1 giường như bây giờ , ko phải đút lót cho y tá hay bác sĩ . . . Có báo chí tư nhân , kể cả báo chí thiên tả (tuyên truyền cho chủ nghĩa xã hội hay CS) . . . Nền giáo dục có quy cũ , ko bằng giả , chạy bằng , v.v... Những người điều hành guồng máy nhà nước của 2 miền sau 1954 phần lớn do Pháp đào tạo . Nếu kể những ƯU VIỆT của chế độ thực dân Pháp thì viết mấy trang ko hết . 
TRONG KHI ĐÓ , người CS đã đem 1 chủ nghĩa ngoại lai , ru ngủ và đánh lừa người VN , kể cả trí thức . Được sự giúp đở của TC , họ đã thắng Pháp tại ĐBP , áp đặt 1 chánh sách hà khắc lên đầu dân miền Bắc và theo lịnh quan thầy , đã phát động cuộc chiến tranh "giải phóng" miền Nam . . . Sau khi "giải phóng" miền Nam năm 1975 , với sự ĐA NGHI và DUY Ý CHÍ , PHI NHÂN TÍNH , v.v... , họ đã bắt giam hàng trăm ngàn dân và quân miền Nam , phát động cải tạo tư sản , tịch thu nhà cửa , v.v... khiến hàng triệu người , dù ko là "nợ máu với nhân dân" phải vượt biên .
. . .
Cũng vì món nợ này với quan thày TC , ngày nay họ đành im hơi lặng tiếng trước sự xâm lăng của TC , để từ từ trở thành khu tự trị như Tây Tạng . Chỉ có PHÉP LẠ mới cứu dân Việt khỏi ách cai trị TC (sic) . 
Hình 1 -2 : công nhân đồn điền cao su Đất Đỏ tại Quản Lợi , Thủ dầu Một . Có trường học , nhà hộ sinh , bịnh viện , v.v... cho công nhân . Anh em tôi đều ra đời tại đây (đở đẻ là BS Pháp và y tá Việt , dựa vào khai sinh) . Ông ngoại , các cậu , ba tôi đều là CN của đồn điền này . Sau này , khi ko còn làm việc ở đồn điền , họ đã lập hội Ái hửu cựu nhân viên Đồn điền Cao su Đất đỏ tại thủ đô Sài Gòn để gặp mặt mỗi năm hay để giúp đở khi có quan hôn tang tế . 
(Tạm dịch phần chú thích của hình) : H1 . Đồn điền này có vài triệu cây cao su . Cây cũ 20 năm được thay thế bằng gieo hột (seeding) , sẽ cho mủ sau 6 năm . Khủng bố (terrorist) CS vẫn tiếp tục đe dọa công nhân nhưng ko phá cây , mà họ xem là tài sản quốc gia . Mỗi đồn điền cao su tại Đông dương hay Malaya , đều tự cung tự cấp , có lính bảo vệ . Cổng đóng lại ban đêm ; xe Jeep tuần tiểu liên tục . 
Một cô gái ở đồn điền này đang kiểm tra 1 tấm cao su . Cô dùng kéo để cắt chỗ dư .
H2 . Một thợ mủ đang cứa/tạo ra một đường rạch xoắn ốc (scores a fresh spiral incision) để nhựa tươi chảy vào chén . Chỉ lấy nhựa hai lần 1 tuần trong 11 tháng , tháng còn lại ko lấy . Nguồn : National Geographic năm 1953 .No comments:

Post a Comment