Monday, December 11, 2017

Theo Lý thuyết Số , những ng hiện nay dù đang hưởng NGHIỆP TỐT , nhưng nếu ko biết tu nhân tích đức , kiếp sau sẽ có ngày sanh là 18 hay có tên cộng lại bằng 18 .
Sau đây là ý nghĩa của số 18 . 
SỰ XUNG ĐỘT TINH THẦN-VẬT CHẤT (SPIRITUAL-MATERIAL CONFLICT)
(Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lại bằng 18 )
Trong các số kép , 18 là số khó giải đoán nhất . (Xin đọc lại trang truớc đây của chuơng nầy nói về liên quan giửa số 18 và đức Jesus ) . Nguời xưa mô tả số kép 18 với hình ảnh sau : “ Một mặt trăng tỏa sáng , từ đó những giọt máu đang rơi xuống . Một con chó sói và một con chó đói đứng bên duới , đang đón hứng những giọt máu nầy bằng cái miệng mở rộng của chúng , trong khi bên duới nữa , một con cua đang vội vả kéo tới dự phần “ .
Số 18 tượng trưng cho chủ nghĩa vật chất cố gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất . Trong giai đoạn có chiến tranh , đổi đời , và cách mạng , người mang số này thường xung khắc một cách cay đắng trong gia đình . Trong một số trường hợp , số 18 cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị phải thông qua những chiến thuật gây chia rẻ , qua chiến tranh hoặc xung đột khác . Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẫn thù ; sự nguy hiểm từ lửa , lụt lội , động đất , bão tố và chất nổ , điện giật và sét đánh . 
Nếu tên cộng lại bằng 18 , tác động của số này có thể bị triệt tiêu lập tức bằng cách đổi tên sao cho bằng một số may mắn hơn ( như 6 hoặc 24 ) .
Nếu ngày sanh là 18 , phải rất cẩn thận hầu đối phó những thách thức và nguy hiểm do số này mang lại . Con đường duy nhứt để giảm thiểu tác động của nó trên cuộc sống là bằng những phuơng tiện tâm linh ; bằng cách chấp nhận không né tránh và liên tục sự lừa gạt và lòng căm thù từ những kẻ khác với sự rộng lượng , tình yêu , và sự tha thứ ; bằng cách “ đưa má còn lại cho người ta tát “ , và đổi tốt lấy xấu , đổi sự tử tế lấy sự tàn ác , đổi danh dự lấy xấu hổ . Bằng cách này , tác động của 18 có thể tạo thành công lớn . Có một cách khác để giảm thiểu khía cạnh (aspect) tiêu cực của số 18 là đổi tên sao cho khi cộng lại bằng 6 . Người sanh ngày 18 nên tiến hành các việc quan trọng vào ngày 3 và 6 , hoặc ngày nào cộng lại thành số 3 và 6 ( như 12 , 21 , 24 , 30 trong tháng ) . Nên chọn số nhà , số phone , email address , hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống của mình , làm sao chúng cộng lại bằng 6 . Bản thân tôi đã gặp nhiều may mắn khi dọn vào một ngôi nhà mang số 2301 = 2 - 3 - 0 - 1 = 6 . Bằng cách này , người mang số này có thể thành đạt , trong lãnh vực tâm linh lẫn vật chất ./. 
( Lược dịch từ trang 255 của quyển Linda Goodman’s Star Signs ) .
San Jose ngày 05 tháng 05 năm 2010 lúc 7:34 tối .                                                   

No comments:

Post a Comment