Tuesday, August 15, 2017

Thư ngỏ gửi các bà làm quan tại Việt Nam (như Tòng Thị Phóng hay Nguyễn thị Kim Ngân) và các bà vợ quan . 
- Cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan .
NẾU các bà ăn mặc như hai PHỤ NỮ này , thì nước Việt Nam sẽ KHÔNG CẦN Tam quyền Phân lập và Nhà nước Pháp quyền . 
CÒN KHI các bà vẫn thích ăn mặc đẹp , xài đồ Gucci, ví da Louis Vuitton , v.v.... . . thích những tờ đô la xanh , kim cương , ngọc thạch , nhà cửa lộng lẫy , du lịch nước ngoài , v.v... thì các bà hay chồng các bà , dù đóng kịch rất giỏi , hay mang 1 mặt nạ đẹp đẽ/đạo đức ; thực chất các bà , các ông cũng chỉ là 1 BỌN ĐẠO ĐỨC GIẢ , NÓI DỐI , ĂN CƯỚP CÓ GIẤY PHÉP , v.v...
Ảnh 1 và 2 : phụ nữ thổ dân Da Đỏ ở Nam Mỹ đăng trên báo Đức Der Spiegel (Tấm Gương) và nguyệt san Mỹ National Geographic.
Tôi KHÔNG DÁM đăng hai hình này vì từng bị ban quản trị Facebook cảnh cáo là dâm ô , tục tiểu , v.v... , dọa ko cho xử dụng cả tuần .Làm chó còn biết giúp chủ , các bà có bằng nó ko ? http://english.sina.com/culture/p/2016-07-07/detail-ifxtwihp9706975.shtml#.WZMwkH4_z4R.facebook

No comments:

Post a Comment