Thursday, August 24, 2017

LÒNG THAM VÔ ĐÁY CỦA SUSAN SCHNEIDER - VỢ KẾ CỦA TÀI TỬ ROBIN WILLIAMS .
(Robin chết ngày 11/8/14 vì hậu quả của trầm cảm , bịnh Parkinson và hoang tưởng gia tăng tại nhà ở TP Tiburon , Cali .-- Tài)
Vào tháng 12/14 , vợ góa của Robin , bà Susan , nộp đơn ko thừa nhận (challenge) những điều khoản của di chúc của ông , khiến các con ông là Zak , Zelda và Cody , rất đau khổ (heartbroken) , họ nói trong đơn của họ . Các con của Williams nói rằng bà Susan - mà Robin để di chúc gồm ngôi nhà trị giá 4 triệu cộng tiền để bảo trì căn nhà - đã hành động ''đi ngược mong ước của ông" khi tranh dành với họ những đồ vật vừa quí giá (valuable) vừa tình cảm như kỷ vật (memorabilia) , nữ trang và vật lưu niệm (keepsake) mà họ tin rằng chúc thư sẽ truyền lại (bequeath) cho họ , đặc biệt vì phần lớn đã được sưu tầm bởi cha họ trước khi gặp bà Susan * .
NGÔI NHÀ 4 TRIỆU ĐÔ ĐỂ LẠI CHO VỢ KẾ + TIỀN ĐỂ BẢO HÀNH (KEEPUP) NGÔI NHÀ .
Vào ngày 14/8 , các con của Robin đã nộp các phản đối phụ (supplemental objection) chống lại đơn thỉnh cầu của bà Susan , (các phản đối này) nói rằng bà âm mưu "nâng cao địa vị tài chánh của mình bằng cách gây phương hại cho các con của Robin . " Họ cũng nói bà Susan đang kéo dài (drag out) cuộc chiến về luật pháp này và nhấn mạnh Robin ko bao giờ muốn như vậy . LS của 2 bên sẽ gặp nhau vào ngày 28/8 .
* Robin đã cưới bà Susan Schneider 51 t , một nhà thiết kế đồ họa , vào năm 2011
H1 : Sau khi bà Susan ko thừa nhận chúc thư của Robin , các con của Robin , (từ trái gồm Zak , Zelda và Cody) , nói rõ trong thông báo chung rằng từ đó họ đã "bị cấm vào nhà cha họ".
H2 : Dù chúc thư của Robin qui định (stipulate) rằng bộ sưu tầm về nữ trang của ông thuộc về con ông nhưng đơn thỉnh cầu tại tòa của bà Susan đặt câu hỏi liệu nó có bao gồm bộ sưu tập đồng hồ đắc tiền của ông ko .
Nguồn : InTouch ngày 31.8.15 , trang 30-33 .
ĐỌC THÊM Ở : https://vi.wikipedia.org/wiki/Robin_Williams

No comments:

Post a Comment