Wednesday, April 19, 2017

"Bạn có thể phỏng đoán 'quyền' sắp tới của dân Myanmar là gì ? . . . Ngôn luận ? Tôn giáo ? Sai hết . Đó là quyền làm chủ đất
Bộ trưởng Soe Thein nói quyết tâm (push) trong năm tới là cấp chủ quyền về đất đai (deed land) cho công dân Myanmar – đã sống trên đó nhiều thế hệ , ngay cả ko có giấy chủ quyền (hold title) . Ông nói hiệu quả thực tế của cấp chủ quyền về đất là ngăn ngừa những lợi ích vì tiền (moneyed interest) , khi có người nhắm vào 1 khu vực để phát triển nhà đất và chỉ cần chạy chọt (waltz) đã chiếm hửu tài sản này , đôi khi dời người đã sống lâu năm trên đó . Khi việc cấp chủ quyền này hoàn tất , các nhà phát triển nhà đất vẫn có thể mua đất nhưng đầu tiên họ phải bồi thường cho chủ đất . (Người nước ngoài chỉ có thể thuê đất) .  
Những CP tước đoạt (usurp) quyền tư hửu thì gần như tước đoạt quyền được sống (right to life) . . .  Khi sinh mạng và tài sản được chú ý và tôn trọng , những quyền như thờ phượng và phát biểu chính trị sẽ có nền tảng để phát triển" . Dịch từ : myanmarburma.com .

No comments:

Post a Comment