Friday, April 7, 2017

Cách reset (cài đặt lại) một thiết bị (phone , tablet) Android .
I/ Thông thường , sau 1 thời gian xử dụng , các thiết bị này dễ bị trục trặc hay chạy chậm . Cách hay nhứt là reset .
Khi reset , nó sẽ xóa sạch một số nhất định các dữ kiện chứa trong kho của máy (internal storage) bao gồm tài khoản Google , dữ kiện và cài đặt của máy và các app , cũng như các app mà bạn đã cài sau khi mua máy . Do vậy , trước khi reset , bạn phải vào App (vòng tròn trắng có 6 chấm) > Settings (hình bánh xe) > Backup and reset . Ở Back up my data * và Automatic restore ** đều phải ở On .
Sau khi chắc chắn 2 thứ này đều ở On , bạn nhấp vào Factory Data Reset . (Nếu muốn xóa sạch mọi dữ kiện trong kho của máy như nhạc hay hình ảnh để cho/bán máy thì chọn Erase internal storage , nếu ko thì thôi ) . Sau đó nhấp Reset phone .
II/ Kinh nghiệm của tôi :
1/ Một cô quen tôi ở bang khác có phone Samsung bị trục trặc về âm thanh : ra cửa hàng Best Buys *** , họ khuyên "reset có thể sửa chữa được và lâu lâu nên reset máy để máy chạy tốt hơn" và họ reset miễn phí , sau đó âm thanh đã tốt trở lại .
2/ Cái phone Motorola G4 của tôi cũng bị trục trặc âm thanh , vào mạng họ khuyên nên thử reset xem sao . Tôi làm theo chỉ dẫn trên , âm thanh hết trục trặc . Do vậy tôi mạnh dạn khuyên bạn áp dụng nhưng nhớ theo đúng các chỉ dẫn .
Sau khi đã cài đặt lại , dựa vào Wi-Fi , tôi đăng nhập TK Google , v.v... Tôi thấy danh bạ điện thoại , các hình ảnh hay video clip đã thu trước đây còn nguyên , những app có lúc xuất xưởng cũng vậy ; chỉ có tin nhắn (gồm text hay clip) bị xóa . Những ghi chú trong Notes cũng mất .
* Sao lưu dữ kiện của các app , mật mã của Wi-fi , và những cài đặt khác vào các máy chủ của Google .
** Tự động phục hồi : khi bạn cài đặt lại 1 app , sẽ phục hồi các cài đặt và dữ kiện đã được sao lưu .
*** Cửa hàng điện tử hàng đầu của Mỹ , xem hình . Mỗi lần đến đây , tôi cảm tưởng như "lân thấy pháo"
.

No comments:

Post a Comment