Sunday, February 26, 2017

Những nước (hay khu vực) có quyền lợi sống còn với Mỹ .
Con số trong vòng tròn là số quân Mỹ đồn trú ở nước hay khu vực đó , xếp theo thứ tự từ nhiều nhứt đến ít nhứt .
Hình 1 : đứng đầu là Nhật * 48.828 , BTL Trung ương (US Central Command) 44.800 - phụ trách vùng Trung/Cận Đông gồm 20 nước - xem chi tiết ở hình 2 ; và Đức 37.704 .
Hình 3 : Nam Hàn * 27.558 , Ý 11.697 , A-phú-hản 9.800 , Guam 5.647 , Thổ 1.590 , Bỉ 1.196 . 
Nhận xét : Nhật là hậu cần của Mỹ ở Á châu , Hàn quốc là cạnh sườn của Nhật , đều ở Bắc Á .
BTL Trung Ương : bảo vệ nguồn dầu lửa của Mỹ .
Đức và Ý là hai nước thua trận trong đệ 2 TC , cũng là hậu cần của Mỹ tại Âu châu .
* Quân mỹ đóng ở 2 nước này được CP sở tại lo chi phí về chỗ ở , điện nước , họ ở trong phòng ốc còn rộng rãi , tiện nghi hơn dân địa phương . Giống như bạn thuê bảo vệ giử nhà của bạn .
No comments:

Post a Comment