Thursday, December 1, 2016

NGHIỆP QUẢ CỦA DÂN VN , bài 1 .
Nhân đọc bài về Nhân Quả trên FB của Canh Lê .
Nhiều lần trên blog và FB , tôi đã viết : sở dỉ VN chịu sự cai trị HÀ KHẮC , MẤT TÍNH NGƯỜI của ĐCSVN là do tổ tiên của dân Việt trước đây đã tiêu diệt dân Chiêm Thành . Đây là quan điểm của rất nhiều ng Việt và Mỹ .
Trong các KIẾP TRƯỚC , bọn CSVN này là quan , quân và dân Chiêm , đã bị quan , quân và dân VN tàn hại . Nay chúng đầu thai vào đất nước này để TRẢ THÙ . Chúng coi dân Việt là KẺ THÙ của chúng , không còn tình nghĩa ĐỒNG BÀO . Như các bạn đã viết MỖI NGÀY trên FB mỗi ngày .
Bạn thấy , trên thế giới có bao nhiêu nước mà cảnh sát hay công chức đối xử với dân như VN . Chúng THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN , cái gì cũng ăn trừ ăn "năn" . Chúng làm cái gì , nói cái gì đều bị nhân dân cả nước "ném đá" tơi bời . Nhưng ng dân không dám chống lại vì chúng có súng .
Tới một ngày nào đó , khi dân Việt đã trả hết NGHIỆP QUẢ (karma) , bọn CSVN sẽ bị TRIỆU HỒI/GỌI VỀ (recall) như hàng triệu xe Mỹ/Nhựt khi hảng sản xuất thấy một hư hỏng nghiêm trọng .
Vấn đề chỉ là THỜI GIAN . Nếu người CS THỨC TỈNH , SỚM hay NHANH CHÓNG ăn năn , sám hối về tội ác của mình thì sự chuyển giao quyền lực sẽ êm thắm - như Myanmar đã trải qua ; nghĩa là không có TẮM MÁU (bloodbath) , không có trả thù về các tội ác trong quá khứ của họ .
Máu dân Việt đã đổ quá nhiều từ năm 1945 tới giờ , tôi không muốn điều này xảy ra . Nói thì nói vậy chứ tôi KHÔNG THỂ THAY ĐỔI NGHIỆP LỰC của cả một dân tộc .

No comments:

Post a Comment