Sunday, November 27, 2016

CÁCH CHỈNH ĐỘ SÁNG TRÊN MONITOR .
Thông thường , nếu bạn dùng 1 monitor làm màn hình chính và bạn muốn chỉnh độ sáng (brightness) thì bạn nhấp phải vào desktop , chọn Graphics Properties . Nếu bạn không thể chỉnh độ sáng bằng cách này thì theo các bước sau .

1/ Vào Control Panel , All Control Panel Items, Devices and Printers , nhấp vào icon của monitor , hình 1 . 
2/ Chọn Remove device , chọn Yes , xem hình 2 .
3/ Sau đó bạn vào Device Manager , nhấp vào Monitor , chọn Scan for hardware changes , hình 3 .
4/ Bạn lại vào All control panel Items, Devices and Printers . Bạn sẽ thấy icon của monitor xuất hiện lại , hình 4 . 
5/ Tới đây bạn lại vào All Control Panel Items , nhấp phải vào Intel HD Graphics , xem hình 5 . (Bạn cũng có thể nhấp phải vào desktop của monitor , chọn Graphics Properties , cũng đến Intel HD Graphics) . Bạn dùng con trỏ (cursor) để điều chỉnh độ sáng . 

No comments:

Post a Comment