Saturday, October 15, 2016

DI DÂN LẬU TẠI MỸ .
- Nước Mỹ chỉ là thiên đàng của kẻ MAY MẮN . 
Chuyện khó tin nhưng có thật : "Nguời Cuba được giả định bởi luật Mỹ rằng họ bị thống khổ dưới ách của CS nên họ sẽ được TIẾP ĐÓN (nghĩa là được phép tị nạn chính trị .--Tài) tại Mỹ khi họ tới - với điều kiện đi bằng ĐƯỜNG BỘ . Vấn đề là ko có nước nào gần Mỹ lại cho phép dân Cuba vào mà ko có chiếu khán" . (Since Cubans presumed by U.S. law to be suffering under the yoke of communism , they would actually BE WELCOMED in America when they arrive - provided they come by LAND . The problem is that none of the countries close to the U.S. allows a Cuban to enter without a visa) .
I/ Biểu đồ 1 : DI DÂN ĐẾN MỸ .
11,1 triệu di dân nhập lậu (DDL) vào mỹ , tụt giảm so với cao điểm 12,2 triệu năm 2007 . Nguyên nhân do ít công việc trong giai đoạn suy thoái và kiểm soát biên giới chặc chẻ hơn .
a/ Tổng số di dân sinh ra ở nước ngoài : 43,6 triệu .
Trong đó di dân lậu chiếm 25,5/100 .
Thường trú hợp pháp tạm thời 4/100 .
Thường trú hợp pháp vĩnh viễn 26,9/100 .
Nhập quốc tịch 43,6/100 .
b/ Làm thế nào DDL vào nước Mỹ :
40 - 50/100 dùng chiếu khán (visa) tạm hay giấy tờ giả (fraudulent paper) . 50/100 vượt biên giới bất hợp pháp .
c/ Biểu đồ 2 : Số DDL vào Mỹ mỗi năm : 300.000 - 400.000 dưới thời Obama . 500.000 - 600.000 dưới thời George Bush .
XUẤT XỨ CỦA DDL :
48/100 của di dân Mễ , khoảng 5,85 triệu , là DDL .
Mễ 5,858.000
El Salvador 700.000
Guatamala 525.000
Ấn độ 500.000
Honduras 350.000
TQ 325.000
Phi luật tân 180.000
Nam Hàn 160.000
Colombia 130.000
Ecuador 130.000
2/ Biểu đồ 3 : SỐ NGƯỜI BỊ TRỤC XUẤT (deportation) .
Mỗi năm có khoảng 500.000 DDL tự nguyện về nước , hay có thẻ xanh , hay bị trục xuất hay chết .
Với nhịp độ trục xuất như trên , phải cần 27 năm để trục xuất tất cả DDL khỏi nước Mỹ.
Màu đỏ : số dân Canada và Mễ bị trục xuất về nước tại biên giới .
Màu đỏ sậm : di dân trục xuất từ mỹ , cũng như những di dân không phải người Canada và Mễ bị bắt tại biên giới . 
Số bị bắt tại biên giới giảm sau biến cố 9/11 và sau đợt suy thoái 2007 , khi số ng tìm cách vào Mỹ giảm sút .
3/ Biểu đồ 4 : Ở LẠI .
Phân nữa những DDL đã sống tại Mỹ ít nhứt 13 năm . Con số của năm 2003 là tám năm . Do sống lâu năm tại Mỹ , cơ hội lớn hơn là họ có con sinh tại Mỹ .
Bản đồ DDL tại Mỹ :
Bang có màu lá sậm như Cali , Nevada , Texas : 5/100 hay hơn .
Bang màu xanh lá như Arizona , New Mexico , v.v... : 3.5 tới 4.9/100
Bang có màu vàng đậm như Oregon , Washington , v.v... : 2.5 tới 3.4/100 .
Bang có màu vàng : 1.6 tới 2.4/100 .
Bang có màu trắng : 1.5 hay ít hơn .
Biểu đồ 5 : Có 4,5 triệu trẻ em sinh tại mỹ năm 2012 , trẻ hơn 18 t và sống với ít nhứt là một cha/mẹ DDL ; dân số này tăng gấp hai kể từ 2.000 .
NƠI MÀ DDL LÀM VIỆC : Chia ra như sau :
13/100 làm trong nghành chuyên môn , quản lý , kinh doanh và tài chánh .
4/100 : nông trại , đánh cá và nghề rừng .
8/100 : chuyên chở .
13/100 : buôn bán , văn phòng hay hổ trợ hành chánh .
33/100 : dịch vụ .
15/100 : xây dựng và khai thác mỏ .
14/100 : sản xuất , lắp đặt và sửa chữa .
Đặc biệt : 62/100 DDL làm trong nghành dịch vụ , xây dựng và sản xuất , gấp hai tỉ lệ của công nhân đẻ tại mỹ .
Tạm dịch từ : TIME Oct 24 2016 .
BIỂU ĐỒ 1 
BIỂU ĐỒ 2
BIỂU ĐỒ 3 
BIỂU ĐỒ 4 
BIỂU ĐỒ 5 


LikeShow more reactions
Comment

No comments:

Post a Comment