Sunday, September 18, 2016

"Vườn Địa Đàng" (The Garden of Eden) vẻ năm 1615 bởi họa sĩ Jan Breughel 
 Peter Paul Rubens
No comments:

Post a Comment