Monday, September 12, 2016

Ảnh Sài Gòn trước 1975 .

BỊNH VIỆN NÀY NẰM Ở NGÃ TƯ PHÚ NHUẬN , SÀI GÒN - DO HỘI THÁNH CƠ ĐỐC PHỤC LÂM (SEVENTH DAY ADVENTIST) CỦA MỸ XÂY DỰNG . SAU NÀY HỘI THÁNH MUA VÀ SỬA CHỮA MỘT BV BA TỪNG (NGUYÊN LÀ BV DÃ CHIẾN CỦA QĐ MỸ) Ở ĐỐI DIỆN BỘ TTM QLVNCH , ĐANG LÀM DỞ DANG THÌ CS VÀO .  MỚI ĐÂY MỘT ANH BẠN Ở GẦN ĐÓ KỂ LẠI : SAU NGÀY 30.4.75 , LÁNG GIỀNG ANH , MỘT Y TÁ CỦA BV NÀY PHẢI HƯỚNG DẪN NGƯỜI MỚI . VÌ HỌ GẦN NHƯ TOÀN LÀ Y TÁ VÀ HỘ LÝ , KHÔNG CÓ KIẾN THỨC VỀ Y KHOA ĐẦY ĐỦ SO VỚI Y TÁ VNCH . 
CHỤP TẠI BÃI SAU VŨNG TÀU TRƯỚC 1975 
KS TAM THẮNG TẠI VŨNG TÀU , NẰM TẠI BÃI TRƯỚC
NGÂN HÀNG PHÁP HOA TẠI CHỢ CŨ 
MỘT QUÁN BAR
CHỢ VŨNG TÀU

No comments:

Post a Comment